Teken onze petitie

Gepubliceerd: 17 Jun 2020

We vragen de Minister van Justitie en Veiligheid om actie te ondernemen: stop racisme, verminder politiegeweld en hervorm het systeem van de politie. TEKEN HIER DE PETITIE

TOELICHTING

Stop racisme

  • Verbied het gebruik van risicoprofielenEr is al beleid tegen risicoprofielen, maar in de praktijk gebeurt het nog steeds. Implementeer en evalueer dit beleid, pas de briefings aan en treedt op tegen agenten die werken met (etnisch geladen) risicoprofielen.
  • Monitor politiecontrolesPolitiechefs weten niet wat ‘hun’ agenten op straat doen: ze zien alleen wat agenten registreren. Er is een MEOS app. Alle agenten moeten dit verplicht gebruiken om te monitoren of politiecontroles eerlijk gebeuren. (Zie ook deze linkwaar de app nu tekort in schiet)
  • Stop etnisch profilerenVolgens de wet moeten agenten iedereen gelijk behandelen, maar in de praktijk worden mensen vaak op basis van een onderbuikgevoel gecontroleerd. Dat leidt tot etnisch profileren. Zet in op bewezen effectieve maatregelen tegen etnisch profileren.

Verminder politiegeweld

  • Verbied de nekklemDe nekklem wordt steeds vaker toegepast. Het brengt een onnodig groot risico met zich mee en hoort niet bij een politie die in verbinding staat met mensen. Stop met het gebruiken van de nekklem.
  • Stop de invoering van de taserDe taser is ingevoerd op oneigenlijke gronden na een mediacampagne met feitelijk onjuiste informatie vanuit de politie. Medialogica heeft er een schokkende uitzending over gemaakt. De minister moet de taser uit de ambtsinstructie halen.
  • Niet schieten ter aanhoudingVolgens de ambtsinstructie is schieten ter aanhouding toegestaan, maar dat is niet in lijn met de 'basic principles' van de VN uit 1990, zie pag. 110. Volgens deze regels mag de politie alleen schieten ter afwending van een onmiddellijke bedreiging van het leven of ernstig letsel. De ambtsinstructie moet in lijn worden gebracht met mensenrechten.

Hervorm het systeem

  • Onafhankelijk toezichtEr is nu geen onafhankelijk toezicht. Er moet een onafhankelijk integriteitsbureau komen voor het melden van interne en externe misstanden en toezicht op de afhandeling daarvan. Daarnaast moet het Openbaar Ministerie alle zaken, waarbij iemand overlijdt onder de verantwoordelijkheid van de politie, voor de rechter brengen.
  • Hervorm beleid en processenHet Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) moet aangepast worden zodat agenten makkelijker ontslagen kunnen worden vanwege racisme en buitenproportioneel politiegeweld. Verder moet er een aanvulling van de beroepscode komen met heldere regels over omgangsvormen en taalgebruik. Dit moet gelden voor zowel politieagenten onderling, als voor het contact dat zij hebben met burgers. Aan het overtreden van de regels moeten transparante sancties verbonden zijn zoals een berisping, schorsing en ontslag;
  • Wees transparantOp dit moment wordt geen publieke verantwoording afgelegd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid moet per kwartaal geanonimiseerde data publiceren die inzicht geven in politiecontacten met burgers. De data moet informatie bevatten over: etniciteit van burgers, aanleiding en uitkomst van het contact, verwondingen en overlijdensgevallen. Interne onderzoeken naar racisme en politiegeweld moeten geanonimiseerd publiek gemaakt worden.

TEKEN HIER DE PETITIE

Shoutout aan:- De visualdesigners Felicity van Stroe @entitledcreativeagency en Twan Rijven @onetwann- Petitieplatform bouwer Bolster, een digitaal bureau dat werkt voor progressieve maatschappelijke organisaties dat wordt geleid door Jaap Stronks

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld