Over Controle Alt Delete

Wij streven naar een politie voor en van iedereen. Wij zetten ons in tegen etnisch profileren en vóór eerlijke en effectieve politiecontroles. 

Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond worden 3 tot 7 keer vaker gecontroleerd dan autochtone Nederlanders. Zij hebben 12% minder vertrouwen in de politie dan autochtone Nederlanders. De impact van onterechte politiecontroles is groot, het geeft mensen het gevoel dat de politie er niet voor hen is.

De minister van Justitie moet ervoor zorgen dat iedereen die zich aan de wet houdt een even grote kans heeft om gecontroleerd te worden door de politie. 

For English click here.

Etnisch profileren

Simpel gezegd: etnisch profileren vindt plaats als de politie uitgaat van uiterlijke kenmerken i.p.v. objectief verdacht gedrag.

Wij gebruiken dezelfde definitie als mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty, NJCM en het College voor de Mensenrechten: “het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ‘ras’, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat.” Deze definitie is afkomstig van ECRI, een Europees mensenrechtenorgaan. De Nederlandse politie gebruikt deze definitie sinds december 2017.

Oorzaken
Etnisch profileren is het gevolg van het gebruik van risico-/daderprofielen, vooroordelen bij zowel burgers als politiemensen en het verkeerd interpreteren van misdaadstatistieken. 

Gevolgen
Etnisch profileren schaadt het vertrouwen in de politie, heeft negatieve impact op de burger in kwestie, en gaat ten koste van effectieve criminaliteitsbestrijding

Doelstelling
Etnisch profileren moet ophouden. De minister van Justitie moet ervoor zorgen dat iedereen die zich aan de wet houdt een even grote kans heeft om gecontroleerd te worden door de politie. Iedereen moet evenveel vertrouwen hebben in de politie, ongeacht zijn/haar afkomst.

Oplossingen
De richtlijnen voor het uitvoeren van goede politiecontroles moeten aan alle agenten geleerd worden en daarna gehandhaafd worden door de organisatie. Het monitoren van politieoptredens is de enige manier om inzichtelijk te maken dat de politie etnisch profileren terugdringt en dat politiecontroles bewezen effectief zijn. 

Contact

Je kunt contant opnemen met Controle Alt Delete door een mail te sturen naar info@controlealtdelete.nl of te bellen naar: 085-4898985 (maandag t/m vrijdag tussen 10.00 - 18.00)

Samenwerken

Controle Alt Delete (CAD) is een initiatief van Blikopeners en IZI Solutions. Drijvende krachten zijn Dionne Abdoelhafiezkhan, Gideon Everduim en Jair Schalkwijk. Daarnaast wordt de organisatie ondersteund door vaste krachten, vrijwilligers en vele jongeren die als ogen en oren fungeren. Een vaste samenwerkingspartner is Amnesty Nederland. Daar waar mogelijk wordt er nauw samengewerkt met andere mensenrechtenorganisaties en grassroots bewegingen.

Voor institutionele partijen zoals het ministerie Justitie & Veiligheid en de politie is Controle Alt Delete een kritische gesprekspartner waaraan men zich kan scherpen. Iedereen die de doelen van Controle Alt Delete ondersteunt is een bondgenoot, ook politiemensen. Controle Alt Delete is een onafhankelijke beweging. Dat betekent dat zelf gestelde doelen op een zelfgekozen manier nagestreefd worden. Praktisch betekent het dat er niemand is die zegt wat Controle Alt Delete moet doen. De grenzen worden gesteld door de wet en door wat betamelijk is.