Amsterdam gaat politieoptredens monitoren

In het nieuwe coalitieakkoord van Amsterdam staan 3 interessante afspraken over de politie.

Gepubliceerd: 24 May 2018

Het coalitieakkoord van Amsterdam is deze week gepresenteerd. De nieuwe coalitie spreekt zich uit voor rechtvaardigheid en tegen uitsluiting. De overheid moet rechtvaardig handelen en de relatie met de burger verbeteren door vertrouwen te geven en het gesprek aan te gaan. Mooie uitgangspunten. Specifiek over de relatie tussen burgers en de politie, die ook nodig verbeterd moet worden, staan er een paar interessante afspraken in:

Etnisch profileren in het coalitieakkoord

"In Amsterdam wordt niet etnisch geprofileerd. Met de politie werken we instrumenten uit om het politieoptreden beter te monitoren. De driehoek doet een sterk beroep op het ministerie om de onafhankelijke klachtencommissie uit te breiden met een of meerdere burgerleden. De commissie rapporteert jaarlijks aan de raad." En: "We stellen voor om de tevredenheid over handhaving en politie periodiek te meten onder Amsterdammers. Zo wordt inzichtelijk gemaakt wat de tendens is en kunnen politie en handhaving het effect toetsen van de maatregelen die zij nemen."

Drie belangrijke punten

1) Het politieoptreden gaat gemonitord worden met instrumenten die de gemeente en de politie samen gaan ontwikkelen. De politie Amsterdam onderneemt op dit moment enkele maatregelen tegen etnisch profileren, maar het is onduidelijk of dit effect sorteert. Hier gaat dus binnenkort verandering in komen. Dit punt is een overwinning voor iedereen die zich inzet tegen etnisch profileren - lees hier waarom.

2) De klachtencommissie van de politie wordt uitgebreid met een of meerdere burgerleden. Een diverse samenstelling van de commissie is belangrijk - lees hier waarom.

3) Tevredenheid over handhaving en de politie wordt periodiek gemeten onder Amsterdammers om het effect van de maatregelen te kunnen beoordelen. Hierbij zal waarschijnlijk ook aandacht zijn voor het feit dat mensen met een migratieachtergrond veel minder vertrouwen hebben in de politie dan autochtone Nederlanders. Waarschijnlijk, omdat het in de verkiezingsprogramma's van D66 én Groenlinks stond. Het is belangrijk om die kloof in vertrouwen te dichten - lees hier waarom.

Succes zichtbaar

Wij zijn tevreden omdat onze adviespunten, waarvoor wij al jaren aandacht vragen, een plek hebben gevonden in het coalitieakkoord. Soms is het werk dat Controle Alt Delete doet onzichtbaar voor het publiek. Dat komt omdat we buiten de schijnwerpers praten met politiemensen, ambtenaren en politici. We zijn er trots op dat we vandaag wel een achter-de-schermen-succes kunnen belichten.

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld