Wat is het beleid van de politie tegen etnisch profileren?

We bekijken het nieuwe programma 'politie voor iedereen'. We bespreken wat er in staat en wat ontbreekt

Wat is het beleid van de politie tegen etnisch profileren?

In november 2020 presenteerde de politie het nieuwe perspectief op diversiteit en inclusie: politie voor iedereen. Deze visie vervangt het oude programma, genaamd Kracht van het Verschil. Wat staat er in dit nieuwe visiedocument en wat staat er niet in?

Wat staat er in?
Politie voor iedereen is een landelijk perspectief over diversiteit en inclusie, gericht op de gehele politie. Dit document is volledig gericht op de organisatie, vanuit een intern perspectief. Het gaat over hoe teams intern georganiseerd worden zodat ze veilig, competent en effectief zijn. De focus ligt op sociale veiligheid, zelfreflectie, diversiteit op de werkvloer en het versterken van kennis en kunde.

Onze visie
Het is belangrijk dat de politie hier aandacht aan besteed en er zitten veel aanknopingspunten in voor leidinggevenden op verschillende niveaus om het gesprek aan te gaan en te sturen op bewustwording.

Wat staat er niet in?
In de visie is geen enkele meetbare doelstelling geformuleerd, ook niet met betrekking tot diversiteit. In de oude visie, De Kracht van het Verschil, stond daar wel een meetbare doelstelling over in. Wat verder opvalt: het handelingskader proactief controleren wordt niet genoemd. Dit handelingskader is de enige duidelijke norm die de politie de afgelopen drie jaar stelde met betrekking tot etnisch profileren. In de visie staat één zin over etnisch profileren: er staat dat etnisch profileren bij de politie niet thuis hoort. Dat is een erg voorzichtige manier van uitdrukken, die niet getuigt van het stellen van een heldere norm. Ook wordt er – opvallend – geen enkele zin gewijd aan niet wenselijk taalgebruik, terwijl dat toch enorm actueel is, zie de voorbeelden in Den Haag, Rotterdam en Limburg.

Ons advies
Wij adviseren de politie om in een landelijk visiedocument over diversiteit duidelijker stelling te nemen en meetbare doelstellingen op te schrijven. Bijvoorbeeld door te schrijven: de politie accepteert niet dat agenten doen aan etnisch profileren en de invoering van de PROCO MEOS app wordt ingezet om agenten hiertoe op te leiden en te begeleiden. Of: de politie verwacht van agenten dat zij inclusief taalgebruik bezigen. Agenten gebruiken niet langer  woorden als ‘n*ger’ en ‘buitenlander’ wanneer zij doelen op Nederlandse staatsburgers. Het zou politieagenten enorm helpen als er een landelijke norm is over taalgebruik. En: er is binnen de politie geen plaats voor agenten die zich niet committeren aan de norm die de politie aan medewerkers stelt.

« Meer dossiers