Gemeenteraden vragen opheldering over politiegeweld

Gepubliceerd: 11 Jun 2020

Wat is er gebeurd?

In (inmiddels) 16 verschillende steden zijn op 11 juni dezelfde raadsvragen ingediend. De burgemeesters worden gevraagd om cijfers ter beschikking te stellen over het aantal agenten dat voor de rechter kwam omdat zij geweld gebruikten tegen burgers. Ook vragen de politieke partijen hoe vaak er tegen de politie aangifte werd gedaan vanwege discriminatie door agenten.

De vragen zijn ingediend door partijen uit het gehele politieke spectrum zoals GroenLinks, DENK, D66, Partij van de Arbeid, Liberale Volkspartij Roermond en Forum voor Democratie Amsterdam. De vragen werden gesteld in Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Heerenveen, Leiden, Roermond, Rotterdam, Utrecht en Maastricht.

Samenwerking met Controle Alt DeleteBij het opstellen van de vragen werd samengewerkt met Controle Alt Delete, een organisatie die zich inzet tegen buitenproportioneel politiegeweld en etnisch profileren. Volgens Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete is het onbekend hoeveel agenten in Nederland voor de rechter komen omdat zij geweld hebben gebruikt tegen burgers. "Dat is opvallend, want de nieuwe wet waar de Eerste Kamer zich nu over buigt, is er juist op gericht om de rechtspositie van agenten te verbeteren." Controle Alt Delete roept gemeenteraadsleden in heel Nederland op om de vragen ook in hun gemeente in te dienen. Onder aan deze blog kan je voorbeeld vragen vinden.

De vragen werden ingediend en medeondertekend door

 • Almere: NIDA
 • Amersfoort: GroenLinks, Amersfoort 2014, D66
 • Amsterdam: DENK, PvdA, D66, Bij1, GroenLinks, Forum voor Democratie, ChristenUnie en Partij voor de Ouderen
 • Arnhem: D66
 • Breda: GroenLinks
 • Den Haag: Haagse Stadspartij, Nida, Islam Democraten, Partij van de Arbeid, SP, Groenlinks
 • Eindhoven: D66, DENK, GroenLinks
 • Haarlem: GroenLinks
 • Heerenveen: D66
 • Leiden: D66, SP, GroenLinks, PvdA, PvdD
 • Maastricht: GroenLinks Maastricht, Senioren Partij Maastricht
 • Roermond: DENK, SP, Liberale Volkspartij Roermond
 • Rotterdam: Nida, DENK, GroenLinks, SP
 • Schiedam: DENK
 • Utrecht: D66, PvdD, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SP, DENK
 • Veenendaal: DENK

----

Een nieuw wetsvoorstel over politiegeweld (Geweldsaanwending opsporingsambtenaar) dat nu in de Eerste Kamer ligt, geeft de politie ruime bevoegdheden om geweld toe te passen. Om beter te kunnen beoordelen hoe het gesteld is met door de politie toegepast geweld hebben we data nodig die nu niet publiek toegankelijk zijn en die juist op lokaal niveau verzameld worden. Wij verzoeken u daarom antwoord te geven op de volgende vragen, en om de ontwikkelingen over de jaren heen te kunnen beoordelen ontvangen wij graag de antwoorden op de gestelde vragen voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019.

 • hoeveel burgers in [stad] hebben bij de politie aangifte gedaan van geweldsgebruik door agenten onder diensttijd?
 • hoeveel burgers in [stad] hebben bij de politie aangifte gedaan van discriminatie door agenten onder diensttijd?
 • hoeveel aangiftes naar discriminatie en/of geweldsgebruik door agenten onder diensttijd heeft het Openbaar Ministerie in het arrondissement [naam] beoordeeld?
 • hoeveel agenten van [eenheid/bureau] werden vanwege discriminatie en/of geweldsgebruik onder diensttijd voorgeleid als verdachte bij de rechter?
 • hoeveel agenten van [eenheid/bureau] werden vanwege discriminatie en/of geweldsgebruik onder diensttijd veroordeeld?
 • hoeveel agenten van [eenheid/bureau] hebben vanwege discriminatie en/of geweldsgebruik onder diensttijd een onvoorwaardelijke straf opgelegd gekregen?
 • het komt voor dat [eenheid/bureau] aangiftes tegen politieagenten niet opneemt en burgers verwijst naar de klachtenprocedure. Welke instructies krijgen agenten hiervoor? En op welke wijze worden agenten gesanctioneerd als een aangifte niet wordt opgenomen?

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld