Geen wapens voor boa's

Gepubliceerd: 27 May 2020

De boa's zijn het afgelopen jaar aanhoudend in het nieuws. Aangevoerd door de vakbonden ACP en FNV eisen zij van de Minister van Justitie en Veiligheid dat zij bewapend worden. Op 25 mei gaf Minister Grapperhaus aan dat hij niet van plan is om een wapenstok en pepperspray voor boa's in te voeren. Wel gaat hij bekijken hoe boa's beter uitgerust kunnen worden, bijvoorbeeld met een bodycam.

Cijfers over geweld tegen boa's

De reden voor het aanhoudende debat is dat geweld tegen de boa's zou toenemen. Is dat ook zo? Politiewetenschapper Jaap Timmer schreef in 2019 dat "geweld tegen vrijwel alle dienstverleners (ook boa’s) daalt, op bijna alle onderdelen van hun werkzaamheden".

Cijfers hierover zijn moeilijk te vinden. De data die boa vakbond ACP op 19 april 2020 uitbracht werden dan ook breed opgepakt door de media (zie hier, hier en hier). Volgens de ACP zag 90% van de boa's het geweld tegen hen toenemen tijdens de coronacrisis. Op de website van de ACP kan je het onderzoek bekijken. Daaruit blijkt dat 90% van de 600 ondervraagde boa's vinden dat het aantal geweldsincidenten "in hun ogen" gestegen is. De ACP presenteert dus geen cijfers, maar ervaringen en indrukken. Overigens gaat het in een groot aantal gevallen om verbaal geweld (schreeuwen of bedreigingen) en niet om fysiek geweld:

Het ACP-onderzoek laat zien dat het vooral gaat om verbaal geweld
Het ACP-onderzoek laat zien dat het vooral gaat om verbaal geweld

Onze visie

We berichten regelmatig over de bewapening van boa's. De reden daarvoor: als boa's een wapenstok en pepperspray krijgen, zal het aantal geweldstoepassingen door boa's toenemen. Wij vragen ons serieus af of boa's in staat zijn om op een verantwoorde manier om te gaan met geweldsmiddelen, net zoals we ons dat afvragen bij de politie. Bovendien: wie controleert de boa's? Bij de politie zien we al dat er onvoldoende toezicht en controle is op de toepassing van geweld. Denkt iemand dat de boa's en de gemeente het beter kunnen?

Tot slot zien we dat de resultaten van een onderzoek naar beleving gepresenteerd worden als een onderzoek naar feiten. In het persbericht stond kennelijk: "90% van de boa's ziet het geweld stijgen". Dat blijkt dus over beleving te gaan, niet over gemelde incidenten. Bovendien hebben boa's in hun beleving meer last van verbaal geweld dan van fysiek geweld. Waar hebben ze dan die geweldsmiddelen voor nodig?

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld