Geen sanctie na racistische uitspraak

Wat is er gebeurd?

Wim van Vemde, hoogste baas van de politie Noord-Holland, zei tijdens een iftar in 2022 dat “de mannen op Curaçao luie en slechte vaders” zijn. Hij deed deze uitspraak in de context van een gesprek over het slavernijverleden. Nadat NRC de politie hierover bevroeg, stelde de top van de landelijke politie een onderzoek naar hem in. Volgens het Openbaar Ministerie is er geen sprake van discriminatie, blijkt nu uit het onderzoek. De politie noemt de uitspraken van de politiechef “onzorgvuldig en kwetsend” maar stelt dat het geen plichtsverzuim oplevert. Hiermee is het onderzoek afgerond.

“Duidelijk racistische opmerking”

Volgens Dionne Abdoelhafiezkhan is dit een duidelijk voorbeeld van een racistische opmerking: “De uitspraak komt voort uit een stereotype denkbeeld en is een negatieve opmerking over zwarte mannen. Het is een racistische uitspraak omdat het discriminatie is op basis van etniciteit.” Abdoelhafiezkhan is bezorgd over het normbesef van de politie en het Openbaar Ministerie: “Het is zorgelijk dat deze opmerking bij beide instituten niet herkend wordt als een racistische uiting.”

Na uitspraken toch promotie

Sinds medio 2021 was Wim van Vemde waarnemend politiechef in Noord-Holland. De gewraakte uitspraak deed hij in april 2022. De korpsleiding was hier al snel van op de hoogte, zo laat de politie weten in antwoord op vragen van Controle Alt Delete.

Enkele maanden na de iftar werd Van Vemde formeel benoemd tot politiechef Noord-Holland. Deze benoeming vond plaats nadat hij door de korpsleiding werd voorgedragen voor deze positie. Zijn racistische uitspraak, waarvan de korpsleiding op de hoogte was, bleek daarbij geen belemmering. Een woordvoerder van de politie laat aan Controle Alt Delete weten: “De excuses die Wim van Vemde daar ter plekke had gemaakt, werden geaccepteerd. Daarmee leek de zaak op dat moment afgedaan.”

Politie beloofde “altijd een sanctie”

Naar aanleiding van de documentaire De blauwe familie beloofde de politie strenger op te treden tegen racisme en discriminatie. De korpsleiding zei in een video: “Wie de grens overgaat zal dat altijd voelen, daar hoort altijd een sanctie op te volgen. Altijd.”

Dionne Abdoelhafiezkhan: “In de zaak van Wim van Vemde volgde er geen ontslag en geen andere sanctie. Sterker nog, de korpsleiding promoveerde hem tot politiechef van Noord-Holland, terwijl ze op de hoogte waren van de uitspraak en de ophef die dit veroorzaakte. Het is een aantasting van de integriteit en geloofwaardigheid van de korpsleiding in de strijd tegen racisme en discriminatie binnen de politie.”