Advies na etnisch profileren en geweld

Gediscrimineerd bij een controle door de politie, de KMar of een boa? Wij geven je graag advies over wat je nu kan doen.

De politie

Wij adviseren om een klacht in te dienen wanneer een politieagent onvriendelijk of bot is, niet naar je luistert of je niet serieus neemt. Wij adviseren om aangifte te doen wanneer de agent etnisch profileert of je racistisch uitscheldt, zoals schelden met het n-woord of moslims uitmaken voor zwijn. Bij buitenproportioneel geweld adviseren wij te allen tijde om een aangifte te doen. Als je verwondingen hebt of schade aan je eigendommen, als gevolg van het optreden van de politie, kan je een schadeclaim indienen.

Een klacht indienen

Hoe kan je een klacht indienen?

Wij adviseren om een klacht in te dienen wanneer een politieagent onvriendelijk of bot is, niet naar je luistert of je niet serieus neemt. Je kan klagen tot een jaar nadat het incident gebeurd is. Je kan niet klagen over een boete, en ook niet over het beleid van de politie. Een klacht kun je indienen via een brief (hier vind je de contactgegevens), via het online klachtenformulier of mondeling. In dat laatste geval kun je contact opnemen het servicecentrum van de politie via 0900-8844. Lukt het niet om een klacht in te dienen? Vraag om het dienstnummer van de agent die jou te woord staat en geeft dit aan ons door.

Tips voor een goede klacht

Om de klacht goed te kunnen behandelen, is het noodzakelijk om de klacht te voorzien van naam en adres, contactgegevens, de datum waarop de klacht wordt ingediend, een duidelijke omschrijving van het gedrag waarover je klaagt en waar het voorval plaatsvond. Omschrijf duidelijk en feitelijk wat er gebeurd is waar je over klaagt. Als je een brief stuurt, vergeet dan niet deze te ondertekenen en een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Na het indienen van je klacht, ontvang je een referentienummer. Sla dat nummer op.

Informatie over de procedure

Klachten tegen politieagenten worden opgenomen door een agent van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK). VIK is het interne integriteitsbureau van de politie. De eerste stap in de klachtenprocedure is een gesprek met een klachtbehandelaar. De klachtbehandelaar zal luisteren naar jouw verhaal, maar ook de betrokken agenten horen. In een gesprek zal worden geprobeerd om het conflict te bemiddelen, zodat je er samen uit komt. Je mag deze fase overslaan als je niet met de agenten om tafel wil. Wanneer je niet tevreden bent met de uitkomst van dit gesprek of deze fase wil overslaan, kom je terecht bij de klachtencommissie. Zij nodigen je uit voor een gesprek waarbij de commissie alle betrokkenen hoort. Daarna beoordeelt de commissie of je klacht gegrond of ongegrond is. Als je het niet eens bent met hun beslissing, kun je de klacht voortzetten bij de Nationale Ombudsman. De wettelijke regeling over de klachtenprocedure vind je hier.

Klacht én een boete

Wanneer je een klacht indient én ook een verzet tegen een boete aantekent, dan wordt je klacht pas behandeld als het verzet door het CJIB of de rechter is beoordeeld. De reden hiervoor is dat de klachtbehandeling de rechtsgang niet mag doorkruisen. Als de klacht gaat over iets anders dan waar de rechter over kan oordelen (bijvoorbeeld: de manier waarop de politie met je omging, of het aanleggen van handboeien) dan moet de politie dát onderdeel van de klacht behandelen. In dit rapport van de Ombudsman (pag 27 en verder) vind je meer informatie hierover.

Waarom klagen wél zin heeft

De klachtbehandelaar is in dienst van de politie en is niet onafhankelijk. De leden van de klachtencommissie zijn niet in dienst van de politie, maar vaak wel verbonden aan politie en justitie. Controle Alt Delete is daarom kritisch over de klachtenprocedure. Toch stimuleren wij wel dat mensen een klacht indienen: als je niet klaagt, is het officieel niet gebeurd. Bovendien stel je, wanneer je ook bij ons een melding doet, Controle Alt Delete in staat om je klacht te volgen, waardoor wij ons er voor kunnen inzetten om de klachtenprocedure én het werk van de politie te verbeteren.

Aangifte doen

Wij adviseren om aangifte te doen wanneer de agent je etnisch profileert, je racistisch uitscheldt en bij buitenproportioneel geweld. Weet je niet zeker of het geweld buitenproportioneel was? Lees dan eerst hoe herken je buitenproportioneel geweld?

Hoe doe je een aangifte?

Als je van plan bent om aangifte te doen, is het slim om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. Hoe meer bewijs, hoe beter. Met een aangifte vraag je aan het Openbaar Ministerie om de betrokken agent(en) te vervolgen. Het OM gaat alleen tot vervolging over als er bewijs is. Bel 0900-8844 om een afspraak te maken voor de aangifte bij de politie. Als je een verzoek hebt gedaan om de beelden veilig te stellen, geef dat dan aan bij het doen van de aangifte.

Lukt het niet? Vraag om het dienstnummer van de agent die jou te woord staat en geef het aan ons door. Als het echt niet lukt, kan een aangifte ook schriftelijk worden verstuurd naar het betreffende hoofdbureau van de politie eenheid t.a.v. de recherche. Stuur het hele dossier toe: het verhaal en de bewijsstukken. Geef aan van welk feit je aangifte doet. Iemand anders kan dit ook voor je doen, maar stuur dan wel een ondertekend machtigingsformulier mee en een kopie van je identiteitsbewijs mee. Hier vind je een voorbeeld van een machtigingsformulier.

Aangiftes tegen politieagenten worden opgenomen door een agent van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK). VIK is het interne integriteitsbureau van de politie. Je aangifte wordt vervolgens door het OM beoordeeld. Het OM laat je per brief weten of de agent vervolgd gaat worden. Hier is geen termijn voor: het kan enkele dagen, weken, maanden of langer duren.

Wordt er besloten niet tot vervolging over te gaan en ben jij ervan overtuigd dat er wel sprake was van een strafbaar feit met voldoende bewijs? Dan kun je het Gerechtshof via een zogenoemde Artikel 12-procedure vragen om het Openbaar Ministerie te verplichten om vervolging in te stellen. Een advocaat kan je hierbij helpen.

Camerabeelden opvragen

Onderzoek of er een camera aanwezig was waar het gebeurde. Ga terug naar de plek waar het gebeurde of bekijk de streetviewfunctie van Google Maps. Zijn het camera’s van een particulier of een bedrijf? Bel gewoon aan en vraag of je de beelden mag bekijken of hebben. Als je alleen mag bekijken: maak er een filmpje van. Als je de beelden niet zelf mag hebben of bekijken: vraag of ze de beelden veilig stellen door ze op te slaan op de computer. Doe je dit niet, dan worden de beelden automatisch overgeschreven.

Hangen er gemeentelijke camera’s, of droegen de agenten bodycams? Je hebt als slachtoffer geen recht op het bekijken van deze beelden. Wanneer je aangifte doet van een strafbaar feit, zoals mishandeling, belediging of bedreiging, laat dan in de aangifte opnemen dat eventuele bodycambeelden en gemeentelijke camerabeelden worden 'veilig gesteld' en aan het dossier worden toegevoegd. Doe dat zo snel mogelijk, want opgenomen camerabeelden worden na 28 dagen automatisch gewist. Dat geldt voor de gemeentelijke camera's op straat en voor de bodycams van agenten.

Vraag getuigenverklaringen

Waren er mensen bij aanwezig? Vraag aan hen om een getuigenverklaring op papier te zetten en zorg dat zij dit ondertekenen met hun naam, datum en een handtekening. Neem deze verklaring mee als je aangifte gaat doen en voeg ook een kopie van hun identiteitsbewijzen erbij. Vergeet niet aan getuigen te vragen of zij videobeelden hebben gemaakt van het voorval. Zorg dat je deze beelden ontvangt en sla ze goed op. Neem ze mee naar de afspraak voor de aangifte.

Verwondingen registreren

Als je gewond bent geraakt, maak dan foto’s van je verwondingen. Ben je ernstig gewond, maak dan een afspraak bij je huisarts en zorg dat er een doktersrapport wordt opgemaakt. Voeg dit toe aan je bewijsstukken en neem het mee wanneer je aangifte gaat doen.

Een schadeclaim indienen

Heeft de politie schade aan je eigendommen veroorzaakt? Dan kun je, naast je klacht of aangifte, hier een schadeclaim indienen. Het is belangrijk om te onthouden dat er een andere procedure geldt voor de behandeling van schadeclaims. Als je klacht gegrond wordt verklaard, betekent dat niet direct dat ook je schade wordt vergoed. Ook wordt de schadeclaim pas in behandeling genomen als de klachtenprocedure is afgerond.

Boa's

Wij adviseren om een klacht in te dienen wanneer een boa onvriendelijk of bot is, niet naar je luistert of je niet serieus neemt. Wij adviseren om aangifte te doen wanneer een boa etnisch profileert, je racistisch uitscheldt en bij buitenproportioneel geweld. Als je verwondingen hebt of schade aan je eigendommen, als gevolg van het optreden van een boa, kan je een schadeclaim indienen.

Een klacht indienen

Wij adviseren om een klacht in te dienen wanneer een boa je uitscheldt of op een andere manier slecht bejegent. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk bewijs verzamelt. Dien een klacht in bij de organisatie waar de boa werkzaam is. Als de boa bijvoorbeeld werkt voor gemeente Rotterdam, dien dan een klacht in bij de gemeente Rotterdam. Werkt de boa bijvoorbeeld voor een busmaatschappij, zoals Conexxion of Arriva, dien dan bij hun de klacht in.

Als je niet tevreden bent met de uitkomst van de klachtbehandeling, kun je jouw klacht voortzetten bij de Nationale Ombudsman. Een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman kan door te bellen naar 0800-33 55 555 of door het online klachtenformulier in te vullen. De procedure die bij de Ombudsman wordt gevolgd is sterk afhankelijk van het soort klacht en de instantie waar het over gaat.

Aangifte doen

Wij adviseren je om aangifte te doen wanneer er sprake is van etnisch profileren, racistisch schelden en wanneer een boa te veel geweld gebruikt: geweld dat niet nodig was om het doel te bereiken, of dat niet in verhouding stond tot de overtreding waarvoor iemand werd aangehouden. Weet je niet zeker of het geweld buitenproportioneel was? Lees dan eerst hoe herken je buitenproportioneel geweld?

Als je van plan bent om aangifte te doen, is het slim om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. Hoe meer bewijs, hoe beter. Met een aangifte vraag je aan het Openbaar Ministerie om de betrokken boa(‘s) te vervolgen. Het OM gaat alleen tot vervolging over als er bewijs is. Bel 0900-8844 om een afspraak te maken voor de aangifte bij de politie. Als je een verzoek hebt gedaan om de beelden veilig te stellen, geef dat dan aan bij het doen van de aangifte.

Medewerkers van de politie stellen soms dat je geen aangifte kan doen tegen boa’s maar dat je een klacht moet indienen. Dat is niet waar: je mag als burger aangifte doen van een gepleegd strafbaar feit, ook als het boa’s betreft. Houd dus voet bij stuk.

Lukt het niet? Vraag om het dienstnummer van de agent die jou te woord staat en geef het aan ons door. Als het echt niet lukt, kan een aangifte ook schriftelijk worden verstuurd naar het betreffende hoofdbureau van de politie eenheid t.a.v. de recherche. Stuur het hele dossier toe: het verhaal en de bewijsstukken. Geef aan van welk feit je aangifte doet. Iemand anders kan dit ook voor je doen, maar stuur dan wel een ondertekend machtigingsformulier mee en een kopie van je identiteitsbewijs mee. Hier vind je een voorbeeld van een machtigingsformulier.

Je aangifte wordt vervolgens door het OM beoordeeld. Het OM laat je per brief weten of de boa vervolgd gaat worden. Hier is geen termijn voor: het kan enkele dagen, weken, maanden of langer duren. Wordt er besloten om de agent niet te vervolgen en denk jij dat dat onterecht is? Dan kun je het Gerechtshof via een zogenoemde Artikel 12-procedure vragen om het Openbaar Ministerie te verplichten om vervolging in te stellen. Hier kan een advocaat je bij helpen.

Camerabeelden opvragen

Gebeurde het geweld in de openbare ruimte? Dan is het goed om te onderzoeken of daar camera’s hingen. Doe dat door terug te keren naar de plek waar het gebeurde of door de streetviewfunctie van Google Maps te gebruiken. Zijn het camera’s van een particulier of een bedrijf? Bel gewoon aan en vraag of je de beelden mag bekijken of hebben. Als je alleen mag bekijken: maak er een filmpje van. Als je de beelden niet zelf mag hebben of bekijken: vraag of ze de beelden veilig stellen door ze op te slaan op de computer. Doe je dit niet, dan worden de beelden automatisch overgeschreven.

Hangen er gemeentelijke camera’s, of droegen de boa’s bodycams? Je hebt als slachtoffer geen recht op het bekijken van deze beelden. Wanneer je aangifte doet van een strafbaar feit, zoals mishandeling, belediging of bedreiging, laat dan in de aangifte opnemen dat eventuele bodycambeelden en gemeentelijke camerabeelden worden 'veilig gesteld' en aan het dossier worden toegevoegd. Doe dat zo snel mogelijk, want opgenomen camerabeelden worden na 28 dagen automatisch gewist. Dat geldt voor de gemeentelijke camera's op straat en voor de bodycams van boa’s.

Vraag getuigenverklaringen

Waren er mensen bij aanwezig? Vraag aan hen om een getuigenverklaring op papier te zetten en zorg dat zij dit ondertekenen met hun naam, datum en een handtekening. Neem deze verklaring mee als je aangifte gaat doen en voeg ook een kopie van hun identiteitsbewijzen erbij. Vergeet niet aan getuigen te vragen of zij videobeelden hebben gemaakt van het voorval. Zorg dat je deze beelden ontvangt en sla ze goed op. Neem ze mee naar de afspraak voor de aangifte.

Verwondingen registreren

Als je gewond bent geraakt, maak dan foto’s van je verwondingen. Ben je ernstig gewond, maak dan een afspraak bij je huisarts en zorg dat er een doktersrapport wordt opgemaakt. Voeg dit toe aan je bewijsstukken en neem het mee wanneer je aangifte gaat doen.

Een schadeclaim indienen

Heeft een boa letsel of schade aan jouw eigendommen veroorzaakt? Dan kan je een schadeclaim indienen. Je kan dit doen bij de organisatie waar de boa werkt, zoals bijvoorbeeld de gemeente of de busmaatschappij. De procedures verschillen per organisatie. De Nationale Ombudsman publiceerde eerder de schadevergoedingswijzer, hier te vinden, die organisaties moet helpen om schadeclaims op een behoorlijke manier af te handelen.

NS boa's

Wij adviseren om een klacht in te dienen wanneer een NS-boa onvriendelijk of bot is, niet naar je luistert of je niet serieus neemt. Wij adviseren om aangifte te doen wanneer een NS-boa etnisch profileert, je racistisch uitscheldt en bij buitenproportioneel geweld.

Een klacht indienen

Wij adviseren om een klacht in te dienen wanneer een NS boa iemand uitscheldt of op een andere manier slecht bejegent. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk bewijs verzamelt. Denk aan videobeelden en getuigenverklaringen. Een klacht dien je het beste in via NS Chat nl. Maak na afloop een screenshot of kopie van de chat. Als je niet tevreden bent met de uitkomst van de klachtbehandeling, kan je naar de OV-geschillencommissie. Zij behandelen geen klachten over lichamelijk letsel. De kosten hiervan zijn € 27,50. De uitspraak is bindend.

Aangifte doen

Wij adviseren om een aangifte te doen bij etnisch profileren, racistisch schelden en wanneer een NS boa te veel geweld gebruikt: geweld dat niet nodig was om het doel te bereiken, of dat niet in verhouding stond tot de overtreding waarvoor iemand werd aangehouden. Weet je niet zeker of het geweld buitenproportioneel was? Lees dan eerst hoe herken je buitenproportioneel geweld?

Als je van plan bent om aangifte te doen, is het slim om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. Hoe meer bewijs, hoe beter. Met een aangifte vraag je aan het Openbaar Ministerie om de betrokken NS boa(‘s) te vervolgen. Het OM gaat alleen tot vervolging over als er bewijs is. Bel 0900-8844 om een afspraak te maken voor de aangifte bij de politie. Als je een verzoek hebt gedaan om de beelden veilig te stellen, geef dat dan aan bij het doen van de aangifte.

Lukt het niet? Vraag om het dienstnummer van de agent die jou te woord staat en geef het aan ons door. Als het echt niet lukt, kan een aangifte ook schriftelijk worden verstuurd naar het betreffende hoofdbureau van de politie eenheid t.a.v. de recherche. Stuur het hele dossier toe: het verhaal en de bewijsstukken. Geef aan van welk feit je aangifte doet. Iemand anders kan dit ook voor je doen, maar stuur dan wel een ondertekend machtigingsformulier mee en een kopie van je identiteitsbewijs mee. Hier vind je een voorbeeld van een machtigingsformulier.

Je aangifte wordt vervolgens door het OM beoordeeld. Het OM laat je per brief weten of de agent vervolgd gaat worden. Hier is geen termijn voor: het kan enkele dagen, weken, maanden of langer duren. Wordt er besloten niet tot vervolging over te gaan en ben jij ervan overtuigd dat er wel sprake was van een strafbaar feit met voldoende bewijs? Dan kun je het Gerechtshof via een zogenoemde Artikel 12-procedure vragen om het Openbaar Ministerie te verplichten om vervolging in te stellen. Hier kan een advocaat je bij helpen.

Camerabeelden opvragen

Hangen er camera’s van de NS of de gemeente, of droegen de NS boa’s bodycams? Je hebt als slachtoffer geen recht op het bekijken van deze beelden. Wanneer je aangifte doet van een strafbaar feit, zoals mishandeling, belediging of bedreiging, laat dan in de aangifte opnemen dat eventuele bodycambeelden en andere camerabeelden worden 'veilig gesteld' en aan het dossier worden toegevoegd. Doe dat zo snel mogelijk, want opgenomen camerabeelden worden na 28 dagen automatisch gewist. Dat geldt voor de gemeentelijke camera's op straat, de NS camera’s en voor de bodycams van NS boa’s.

Vraag getuigenverklaringen

Waren er mensen bij aanwezig? Vraag aan hen om een getuigenverklaring op papier te zetten en zorg dat zij dit ondertekenen met hun naam, datum en een handtekening. Neem deze verklaring mee als je aangifte gaat doen en voeg ook een kopie van hun identiteitsbewijzen erbij. Vergeet niet aan getuigen te vragen of zij videobeelden hebben gemaakt van het voorval. Zorg dat je deze beelden ontvangt en sla ze goed op. Neem ze mee naar de afspraak voor de aangifte.

Verwondingen registreren

Als je gewond bent geraakt, maak dan foto’s van je verwondingen. Ben je ernstig gewond, maak dan een afspraak bij je huisarts en zorg dat er een doktersrapport wordt opgemaakt. Voeg dit toe aan je bewijsstukken en neem het mee wanneer je aangifte gaat doen.

Een schadeclaim indienen

Heeft een NS boa letsel of schade aan jouw eigendommen veroorzaakt? Dan kan je een schadeclaim indienen. Je kan een claim indienen via dit algemene formulier, telefonisch (030 751 51 55) of via NS Chat. De Nationale Ombudsman publiceerde eerder de schadevergoedingswijzer, hier te vinden, die organisaties zoals de NS moet helpen om schadeclaims op een behoorlijke manier af te handelen.

De Koninklijke Marechaussee

Wij adviseren om een klacht in te dienen wanneer een marechaussee onvriendelijk of bot is, niet naar je luistert of je niet serieus neemt. Wij adviseren om aangifte te doen bij buitenproportioneel geweld. Bij etnisch profileren of racistisch schelden adviseren we om een melding bij Controle Alt Delete te doen. Als je verwondingen hebt of schade aan je eigendommen, als gevolg van het optreden van een marechaussee, kan je een schadeclaim indienen.

Een klacht indienen

Wij adviseren om een klacht in te dienen wanneer een medewerker van de Koninklijke Marechaussee iemand uitscheldt of op een andere manier slecht bejegent. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk bewijs verzamelt. Denk aan: videobeelden en getuigenverklaringen. Een klacht dien je online in, via het klachtformulier. Wees in de klacht duidelijk over de datum, de locatie en het voorval waarover je klaagt. Vergeet niet je contactgegevens achter te laten.

Klachten over de Koninklijke Marechaussee worden behandeld door Defensie. Een adviseur van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie neemt contact met je op. De klacht wordt behandeld door een klachtbehandelaar van Defensie. Dezelfde instantie behandeld klachten over particuliere beveiligingsmedewerkers op de luchthavens. Meer informatie vind je hier.

Was er sprake van etnisch profileren of racistisch schelden bij een grenscontrole, zoals op een luchthaven? Vanwege onze rechtszaak tegen de Koninklijke Marechaussee adviseren wij je om ook een melding bij Controle Alt Delete te doen.

Aangifte doen

Wij adviseren om aangifte te doen wanneer een medewerker van de Koninklijke Marechaussee te veel geweld gebruikt: geweld dat niet nodig was om het doel te bereiken, of dat niet in verhouding stond tot de overtreding waarvoor iemand werd aangehouden. Weet je niet zeker of het geweld buitenproportioneel was? Lees dan eerst hoe herken je buitenproportioneel geweld?

Als je van plan bent om aangifte te doen, is het slim om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. Hoe meer bewijs, hoe beter. Met een aangifte vraag je aan het Openbaar Ministerie om de betrokken marechaussee(‘s) te vervolgen. Het OM gaat alleen tot vervolging over als er bewijs is. Bel 0900-8844 om een afspraak te maken voor de aangifte bij de politie. Als je een verzoek hebt gedaan om de beelden veilig te stellen, geef dat dan aan bij het doen van de aangifte.

Lukt het niet? Vraag om het dienstnummer van de agent die jou te woord staat en geef het aan ons door. Als het echt niet lukt, kan een aangifte ook schriftelijk worden verstuurd naar het betreffende hoofdbureau van de politie eenheid t.a.v. de recherche. Stuur het hele dossier toe: het verhaal en de bewijsstukken. Geef aan van welk feit je aangifte doet. Iemand anders kan dit ook voor je doen, maar stuur dan wel een ondertekend machtigingsformulier mee en een kopie van je identiteitsbewijs mee. Hier vind je een voorbeeld van een machtigingsformulier.

Je aangifte wordt vervolgens door het OM beoordeeld. Het OM laat je per brief weten of de marechaussee(s) vervolgd gaat worden. Hier is geen termijn voor: het kan enkele dagen, weken, maanden of langer duren. Wordt er besloten niet tot vervolging over te gaan en ben jij ervan overtuigd dat er wel sprake was van een strafbaar feit met voldoende bewijs? Dan kun je het Gerechtshof via een zogenoemde Artikel 12-procedure vragen om het Openbaar Ministerie te verplichten om vervolging in te stellen. Een advocaat kan je hierbij helpen.

Camerabeelden opvragen

Hangen er camera’s, of droegen de Marechaussees bodycams? Je hebt als slachtoffer geen recht op het bekijken van deze beelden. Wanneer je aangifte doet van een strafbaar feit, zoals mishandeling, belediging of bedreiging, laat dan in de aangifte opnemen dat eventuele bodycambeelden en andere camerabeelden worden 'veilig gesteld' en aan het dossier worden toegevoegd. Doe dat zo snel mogelijk, want opgenomen camerabeelden worden na 28 dagen automatisch gewist. Dat geldt voor de camerabeelden van de gemeente en voor de bodycams van Marechaussees.

Vraag getuigenverklaringen

Waren er mensen bij aanwezig? Vraag aan hen om een getuigenverklaring op papier te zetten en zorg dat zij dit ondertekenen met hun naam, datum en een handtekening. Neem deze verklaring mee als je aangifte gaat doen en voeg ook een kopie van hun identiteitsbewijzen erbij. Vergeet niet aan getuigen te vragen of zij videobeelden hebben gemaakt van het voorval. Zorg dat je deze beelden ontvangt en sla ze goed op. Neem ze mee naar de afspraak voor de aangifte.

Verwondingen registreren

Als je gewond bent geraakt, maak dan foto’s van je verwondingen. Ben je ernstig gewond, maak dan een afspraak bij je huisarts en zorg dat er een doktersrapport wordt opgemaakt. Voeg dit toe aan je bewijsstukken en neem het mee wanneer je aangifte gaat doen.

Een schadeclaim indienen

Heeft de Koninklijke Marechaussee schade aan jou of jouw eigendommen veroorzaakt? Dan vind je hier meer informatie. Het is belangrijk om te onthouden dat er een andere procedure geldt voor de behandeling van een klacht dan voor de behandeling van schadeclaims.