Serieus nemen. Over het vertrouwen van burgers in de Amsterdamse politie (2015)

Dit onderzoek gaat over de vraag wat de politie kan doen om het vertrouwen van burgers in de politie te vergroten. Het antwoord: de burger serieus nemen! 

Serieus nemen. Over het vertrouwen van burgers in de Amsterdamse politie (2015)

In de conclusie staat: “Ontevredenheid én tevredenheid over het (laatste) politiecontact, de sociale cohesie in de buurt, en in een iets mindere mate de etnische spanningen in een buurt zijn de belangrijkste bepalers van de mate van vertrouwen in de politie.” Het laatste politiecontact heeft veel impact op het vertrouwen in de politie: een belangrijke reden om bij ieder contactmoment de burger respectvol te bejegenen. ‘Serieus genomen worden’ is de belangrijkste factor in het vertrouwen in de politie. De aanbevelingen die de onderzoekers voor de politie hebben zijn: leg uit wat je doet, waarom je het doet, en stel je dienstbaar op. Geschreven door Jolijn Broekhuizen e.a. (2015), een samenwerking tussen de politie, de VU en bureau O+S van Amsterdam.

↓ Download
« Meer dossiers