Proactief handhaven en gelijk behandelen (2011)

Onderzoek naar de vraag of proactief politiewerk leidt tot ongelijke behandeling in Nederland.

Proactief handhaven en gelijk behandelen (2011)

De conclusie is dat “niet-Nederlandse jongeren” vaker politieaandacht krijgen dan Nederlandse jongeren, maar dat dit verklaard en gerechtvaardigd kan worden. Ze schrijven: “oververtegenwoordiging van jongeren met een niet-Nederlands voorkomen in proactieve politiecontacten kan voor een belangrijk deel worden verklaard door de mate waarin deze jongeren tijd op straat doorbrengen, zij zelf delinquent gedrag vertonen en zij zich op straat ophouden in groepen met (andere) delinquente leden. Hoewel het duidelijk is dat ongelijke behandeling door agenten op straat wel plaatsvindt – wat ernstig is –, duiden zowel de observaties als de resultaten van de beide surveys geenszins op een politiepraktijk waarin stelselmatig ongelijk wordt behandeld.” Het onderzoek is gedaan door Svensson, Sollie en Saharso (VU) in opdracht van Politie & Wetenschap (2011).

↓ Download
« Meer dossiers