Klachtbehandeling door de politie (2016)

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft onderzocht hoe klagers de klachtbehandeling door de politie beleven en concludeert dat klagers niet hun doel bereiken.

Klachtbehandeling door de politie (2016)

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft onderzocht hoe klagers de klachtbehandeling door de politie beleven. Dus: wat mensen die klagen vinden van de klachtenprocedure. De inspectie concludeert dat klagers niet het idee hebben dat zij hun doel bereiken. Mensen klagen vanwege: "de erkenning van de gemaakte fout, aanspreken van de betrokken politiemedewerker, excuses, maatregelen om de fout in de toekomst te voorkomen, en eventueel schadeloosstelling of een andere maatregel. Uiteindelijk vinden veel geïnterviewde klagers dat zij hun doel niet hebben bereikt." De Inspectie doet ook nog twee andere bevindingen:

- "[Politiemensen] zijn bang dat een klacht schadelijk is voor hun carrière en staan daarom vaak afhoudend tegenover klachten." Dat behoeft geen toelichting.

- "In de praktijk blijkt dat de gehanteerde procedure van de eenheden op belangrijke onderdelen afwijkt van de regeling." Dat betekent: iedereen doet het op z'n eigen manier, terwijl het idee juist is dat iedereen het volgens het boekje doet.

Conclusie: mensen bereiken hun doel niet, en de politie probeert om klachten tegen te houden. Het gevolg: mensen voelen zich niet serieus genomen door de politie. Het gevolg daarvan: het vertrouwen in de politie neemt af. Het gevolg daarvan: mensen stappen minder snel naar de politie. Niet voor hulp, en ook niet met informatie.

Dit rapport werd geschreven door de Inspectie Veiligheid en Justitie, en werd gepubliceerd in februari 2016.

↓ Download
« Meer dossiers