Kapot moeilijk (2007)

De belangrijkste bevinding is dat het gedrag van de jongens niet voortkomt uit hun Marokkaanse culturele achtergrond, maar veel beter te verklaren is uit de cultuur van de straatgroepen. 

Kapot moeilijk (2007)

Dit is een samenvattend artikel met een interview met de auteur (link). De woorden "Marokkaans" staan niet tussen haakjes - ze zijn overgenomen uit de tekst van het interview.

“Zijn belangrijkste bevinding is dat het gedrag van de jongens niet voortkomt uit hun Marokkaanse culturele achtergrond, maar veel beter te verklaren is uit de cultuur van de straatgroepen.” De Jong: ‘Wetenschappers als Frank van Gemert (VU) en Hans Werdmölder (UU) wijzen op de Berberachtergrond. Het Rif waar ze vandaan komen, is een achtergesteld gebied. Er is weinig vertrouwen
in de overheid en de samenleving is verbrokkeld. Veel Marokkaanse trekken zou je dan ook bij deze jongerengroepen tegenkomen, zoals wantrouwen, groeps- gerichtheid en het belang van eer. Maar die zijn niet typisch Marokkaans, ze horen bij de straatcultuur. Eer en groepsgericht- heid zie je terug bij alle jeugdgangs, in binnen- en buitenland. Bovendien vormen ze nog geen verklaring voor het delin- quente gedrag. Dat ontstaat in de groep, en het is niet aan te tonen in hoeverre dit iets met de Marokkaanse cultuur te maken heeft.’


“Uit zijn avonturen met de jongens destilleerde De Jong zeven straatwaarden: schijt hebben (autonoom zijn, je van niemand iets aantrekken, voor jezelf opkomen), loyaal zijn aan de groep en de buurt (voor elkaar opkomen, elkaar nooit verraden en zeker niet aan politie), bikkelhard zijn (geen angst voor pijn en geweld), ballen tonen (risico’s durven nemen, ingaan op uitdagingen), scherp zijn (op de hoogte zijn, op je hoede zijn en gevat zijn), draaien (geld, meisjes, mooie kleren), chill zijn (relaxt, grappig, talent hebben), naam maken (voldoen aan verwachtingen, reputatie, status). Deze waarden leiden tot normen die uitdagend, overlast gevend en soms crimineel gedrag voorschrijven. De normhandha- ving is streng. Wie goed bezig is, krijgt waardering en status. Wie niet aan de verwachtingen voldoet, wordt gepest, bedreigd, mishandeld en uiteindelijk uitgesloten.”

↓ Download
« Meer dossiers