Jongere met migratieachtergrond wil niet bij de politie werken

Motivaction voerde het onderzoek in 2016 uit in opdracht van de Nationale Politie. Het Algemeen Dagblad kreeg na aandringen het onderzoek te zien in 2017. 

Jongere met migratieachtergrond wil niet bij de politie werken

Motivaction voerde het onderzoek in 2016 uit in opdracht van de Nationale Politie. Het Algemeen Dagblad kreeg na aandringen het onderzoek te zien in 2017. Daarover werd vervolgens door verschillende media bericht. 

Het AD schrijft: 
"Opvallend is de afkeer van een carrière in het blauw: 56 procent van de ondervraagden geeft aan ‘zeker niet’ bij de politie te willen werken. Bij autochtonen ligt dat percentage op 31 procent. ,,Het valt op dat het aantal negatief gestemden onder nieuwe Nederlanders twee keer zo groot is als onder autochtonen”, schrijven de onderzoekers."

"Allochtone jongeren geven aan zelf te ervaren dat de politie discrimineert of dat de politie in hun ogen een oneerlijke organisatie is. Nederlandse agenten worden als ‘racistisch’, ‘ongeduldig’ en ‘blank’ bestempeld. ,,Je hoort dat ze roekeloos handelen, zinloos schieten op mensen”, zegt een jongere."

De Volkskrant schrijft: 
"Uit de enquête van Motivaction blijkt dat 56 procent van de jongeren met een Turkse, Surinaamse, Marokkaanse en Antilliaanse achtergrond 'zeker niet' bij de politie zou willen werken. Nog eens 27 procent antwoordt 'waarschijnlijk niet' op die vraag. Als belangrijkste reden daarvoor noemen zij dat de politie discrimineert op basis van etnische herkomst. Zij verwachten dat zij daarvan zelf last krijgen als ze bij de politie werken."

« Meer dossiers