Interventies zonder vooroordelen

Dit rapport brengt interventies in kaart die erop gericht zijn etnisch profileren te voorkomen door de relatie tussen jongeren en de politie te verstevigen.

Interventies zonder vooroordelen

De studie spitst zich toe op de relatie tussen de politie en jongeren met een niet-westerse afkomst. In de verkennende studie is een aantal interventies onder de loep genomen die tot doel hebben etnisch profileren tegen te gaan. Er is onderzocht welke initiatieven succesvol of veelbelovend zijn en wat daarbij de succesfactoren zijn.

Deze inventarisatie maakt inzichtelijk welke interventies kansrijk zijn om verder op te bouwen. De nadruk ligt op benaderingen die erop gericht zijn meer begrip te kweken tussen jongeren en de politie. De inventarisatie geeft een algemeen beeld van allerlei trainingen, workshops, evenementen en materialen die door maatschappelijke organisaties, de politie en zelfstandigen zijn ontwikkeld en in het verleden of nu werden of worden uitgevoerd of ingezet. De werkvorm dialoog kwam het meest voor in de onderzochte interventies. Daarom is nader onderzocht aan welke voorwaarden de werkvorm moet voldoen wil deze kansrijk zijn.

(Tekst van de website van KIS)

In deze verkenning wordt ook aandacht besteed aan Straatrecht en aan de Controle Alt Delete evenemten. Heb je geen zin om te lezen? Check dan de infographic die het rapport samenvat.

↓ Download Download: interventies zonder vooroordelen ↓ Download Download infographic
« Meer dossiers