Effecten van ervaren selectiviteit bij politiecontroles (2015)

Jonge burgers met een migrantenachtergrond hebben te maken met etnische profilering door de politie. Dit schaadt het vertrouwen in de politie.

Effecten van ervaren selectiviteit bij politiecontroles (2015)

Dit blijkt uit het RADAR/Art.1 rapport 'Effecten van ervaren selectiviteit bij politiecontroles; een uiteenzetting aan de hand van interviews en focusgroep'. RADAR/Art.1 heeft adviezen uitgebracht over te nemen maatregelen om vertrouwen te bevorderen.

In het persbericht zegt RADAR: “Een deel van de respondenten heeft ervaring met politiecontroles waarbij zij zich geselecteerd voelen op basis van hun afkomst en/of huidkleur. Veelvuldig worden negatieve ervaringen genoemd zoals onprettige bejegening, uiteenlopend van kortaf zijn, afsnauwen tot een houding van machtsvertoon. De politie wordt verweten amper tot geen uitleg te geven voor een controle, wat de vermoedens van selectiviteit op grond van afkomst bij de jongeren versterkt. Kritiek gaat vrijwel niet over het formeel overschrijden van bevoegdheden maar steevast over bejegening. Een ander deel van de respondenten heeft geen negatieve ervaringen met politiecontroles. En sommige respondenten hebben zelfs begrip voor de werkwijze van de politie.

Negatieve ervaringen in bejegening schaden niet alleen het imago van de politie, ze kunnen ook de uitvoering van politiewerk zelf frustreren. De politie is immers sterk gebaat bij de medewerking van burgers bij het voorkomen en tegengaan van criminaliteit. Staat het vertrouwen in de politie bij delen van de bevolking onder druk, dan bemoeilijkt dat effectieve taakuitvoering door de politie. Wanneer het vertrouwen wel geschaad is door negatieve ervaringen, lijken positieve ervaringen een tegenwicht te kunnen geven.”

↓ Download rapport RADAR
« Meer dossiers