Criminaliteit en rechtshandhaving (2013)

Een jaarlijkse rapportage van het CBS. Dit rapport komt uit 2014. Hierin is te lezen dat het oplossingspercentage van de politie 22% is.

Criminaliteit en rechtshandhaving (2013)

In 2013 werden 1,09 miljoen misdrijven geregistreerd. Daarvan werden er 244.000 opgelost. Voor het oplossen van misdrijven is de politie in hoge mate afhankelijk van informatie van burgers. Het is voor de politie daarom van cruciaal belang dat burgers meewerken aan onderzoeken. Naarmate burgers een slechtere relatie hebben met de politie, geven zij minder informatie door. Etnisch profileren heeft niet alleen impact op iemands persoonlijke beleving van de politie, maar werkt ook door in het oplossingspercentage van de politie.

↓ Download
« Meer dossiers