Contrasterende beelden (2013)

De conclusie van de Ombudsman is dat het beeld over politiediscriminatie, zoals geschetst in de media, niet bevestigd wordt in het eigen onderzoek.

Contrasterende beelden (2013)

Dit onderzoek door de Ombudsman werd uitgevoerd na een TV documentaire van Omroep West en de oprichting van Actiecomité Herstel van Vertrouwen. Centraal stond de vraag hoe de politie omgaat met de bewoners van de Schilderswijk. De Ombudsman heeft met de politie meegelopen, professionals geïnterviewd en jongeren gesproken. In het kort is de conclusie dat de Ombudsman het beeld, zoals geschetst in de media, niet bevestigd ziet in het eigen onderzoek. De Ombudsman concludeert dat er geen sprake is van structureel geweld, dat niet geconstateerd is dat de bejegening door agenten niet correct is, dat er niet een cultuur binnen politiebureau de Heemstraat is waarin het geoorloofd is om te discrimineren of zich racistisch te uiten. Ook heeft de Ombudsman niet het idee dat burgers in de Schilderswijk te pas en te onpas om hun ID gevraagd worden, en dat de politie open staat voor klachten over de eigen organisatie.

↓ Download
« Meer dossiers