Conflict met de woningbouw

Helaas kunnen wij je niet bij helpen met een conflict met de woningbouw. Wij kunnen je wel helpen bij het indienen van een klacht of een aangifte vanwege discriminerende uitspraken, etnisch profileren of buitenproportioneel geweld door wetshandhavers. Is dat het geval? Dien dan een melding bij ons in.

Dien een klacht in

Dien allereerst een klacht in bij de woningcorporatie zelf. Dat kun je vaak doen via de website van uw verhuurder of anders via het algemene telefoonnummer.

Ga naar de Huurcommissie

Als daar niet op wordt gereageerd of je bent niet tevreden over de manier waarop de klacht is afgehandeld, kun je een klacht indienen bij de Huurcommissie. Je kunt een klacht indienen via deze link. Een procedure starten via de Huurcommissie kost 25 euro maar dit geld krijg je terug als je in het gelijk wordt gesteld.

Roep hulp in van de Woonbond

Ook kun je contact opnemen met de Woonbond, een organisatie die de belangen van hurend Nederland behartigt. Je moet wel eerst lid worden via: https://www.woonbond.nl/persoonlijk-lidmaatschap. Lidmaatschap kost 36,90 per jaar. Daarna kun je bellen met hun huurlijn (020-551 77 55). Hier kun je deskundig advies inwinnen over je rechten als huurder en kun je juridisch advies krijgen bij geschillen met de woningcorporatie.