Rechter buigt zich over etnisch profileren door Marechaussee

Op 15 juni behandelt de rechtbank Den Haag de zaak over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee

donderdag 10 juni 2021

Op 15 juni komt onze* rechtszaak tegen etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee (KMar) voor de rechter. In deze mail vind je informatie over de inhoud van de rechtszaak en hoe je deze live kan volgen.

Wat is het probleem?
Bij grenscontroles selecteren marechaussees mensen mede op grond van hun uiterlijk voorkomen, huidskleur, of afkomst (etniciteit). Bovendien werkt de Koninklijke Marechaussee met risicoprofielen waarin etniciteit voorkomt. Bijvoorbeeld: mannen die snel lopen, goed gekleed zijn en die er ‘niet Nederlands’ uit zouden zien.

Waar gaat de rechtszaak over?
Wij vragen aan de rechter om te oordelen dat de KMar niet meer etnisch profileert bij grenscontroles. De KMar erkent dat etniciteit gebruikt wordt om selectiebeslissingen aan de grens te maken. Toch is dat volgens de Staat geen etnisch profileren, zolang etniciteit niet ‘in beslissende mate’ reden is voor een controle. Wij zullen dinsdag bij de rechter betogen dat als etniciteit één van de redenen voor een controle is, het altijd ‘in beslissende mate’ een rol speelt. De rechtszaak draait daarmee om de vraag of etniciteit één van de criteria in een risicoprofiel mag zijn.

Wil je de zaak via de livestream volgen?
Er komt een livestream vanuit de rechtbank Den Haag. Via deze link kunnen geïnteresseerden de zaak volgen. De zaak is op 15 juni 2021 om 9.30 uur bij de rechtbank Den Haag, locatie Den Haag.

*Onze rechtszaak
Als eisers in deze zaak treden op: Amnesty International, Controle Alt Delete, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), antidiscriminatievoorziening RADAR en twee ‘niet-witte’ burgers die herhaaldelijk etnisch geprofileerd zijn door de Koninklijke Marechaussee. De procedure wordt gecoördineerd door het PILP-NJCM en de partijen worden tevens bijgestaan door advocaten van Houthoff.