Politie in verbinding?!

De politie werkt op basis van kennis. Maar moet die dan ook zelf durven gaan ‘halen’, in de samenleving. Netwerken is essentieel, schrijft Janine Janssen in de Veiligheidscolumn van het NRC.

woensdag 17 april 2019

Verbinding
Een van de speerpunten van het programma ‘Kracht van het Verschil’ is het versterken van de verbinding met de samenleving. “Goed politiewerk vraagt om contact met de buurt, met belangenvertegenwoordigers, met allerlei netwerken, met burgers en ondernemers. Het gaat dan niet om het verzamelen van informatie alleen. We hebben die contacten nodig om samen met anderen over oplossingen na te denken. Die verbinding zorgt bovendien voor vertrouwen in de politie. Het draagt bij aan het gevoel dat de politie echt van de samenleving is. Deze verbinding is niet alleen voorbehouden aan de wijkagent, maar voor elke medewerker van de politie.”

Spijker op z’n kop
De columniste van het NRC, een deskundige uit de politiewereld, slaat de spijker op zijn kop: “om in een complexe samenleving te kunnen duiden wat er zich op veiligheidsgebied afspeelt, moeten zij gevoed worden. In de beslotenheid van het politiebureau gaat dat niet lukken. Zij zullen naar buiten moeten treden en contact moeten maken met alle facetten van de samenleving.” 

Onze visie
Systematisch investeren in contact met bevolkingsgroepen, met en zonder migratieachtergrond, begint echter al bij het écht zijn van een #PolitievanIedereen. Dit is niet alleen een mooi motto om uit te spreken. Het moet als het ware in de haarvaten van de organisatie zichtbaar, voelbaar en herkenbaar zijn. Juist in de dagelijkse gang van zaken. Kwesties als etnisch profileren raakt de legitimiteit van de politie en zal niet helpen bij het ‘netwerken’ met groepen in de samenleving.