Duitse man (23) doodgeschoten door politie in Amsterdam

10e persoon die overleden is bij/na arrestatie.

vrijdag 14 augustus 2020

Deze blog is geüpdatet op 18 aug, zie onderaan

Een 23-jarige jongeman met Duitse Nationaliteit is donderdag overleden nadat de politie hem neerschoot in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West.

Wat is er gebeurd volgens de politie?
Uit de verklaring van de politie blijkt dat agenten zelf rond halfvijf een man zien lopen in de omgeving van de Honselersdijk, Amsterdam. De man vertoonde volgens hen verward gedrag. Hij had een mes in zijn handen en op aanspreken van de agenten (in het Nederlands en Engels) reageerde hij niet. De man sprak Duits en dreigde zichzelf met een mes te verwonden. Volgens de politie mislukten meerdere pogingen om op hem in te praten. “De man loopt ondanks herhaaldelijk waarschuwen toch op de agenten af. Agenten proberen hem aan te houden, daarbij steekt de man om zich heen. Hierop zien de agenten zich genoodzaakt  te schieten. Na het schietincident zijn agenten direct gestart met reanimeren, helaas heeft dat niet mogen baten en is de man komen te overlijden.”

Analyse van de beelden
Op de beelden van At5 zien we een man in een binnentuin. Links en rechts van de man staan agenten maar die zijn niet allemaal direct te zien op de beelden. De man stond ingesloten door agenten. Hij vormt op dat moment geen directe bedreiging voor de agenten of derden. Rechts van de man staat een agent met een politiehond. Toen de man rustig de andere kant op liep werd hij van achteren door de agent met politiehond tegen de vlakte gewerkt. Terwijl de man op de grond ligt zijn de beelden voor ongeveer 10 seconden minder duidelijk en dat is wanneer 3 pistoolschoten te horen zijn. Meteen erna is er weer duidelijk beeld en staan er meerdere agenten om de man heen die op de grond ligt.

Overledenen in 2020
De man is de 10e persoon die dit jaar (2020) overlijdt onder de verantwoordelijkheid van de politie. Van de 10 personen die zijn overleden vertoonden 7 personen ‘verward gedrag’. In alle gevallen was de politie hiervan op de hoogte alvorens ze overgingen tot staande-/aanhouding. Dit onderschrijft de zorgen die wij hebben over hoe de politie omgaat met personen met verward gedrag die de politie inschat als gevaarlijk. Hier hebben we ook onze vorige jaarlijkse bijeenkomst over georganiseerd CAD #7 in december 2019, in aanwezigheid van o.a. twee Eenheidsleiders. Zie hier de visie van Frank Paauw (Amsterdam). Ook deelden politiechef Anja Schouten (Noord-Holland), projectleider Joris van 't Hof en socioloog Karlijn Roex hun zorgen.

Berichtgeving Controle Alt Delete
Wij doen ons best om zo volledig mogelijk te zijn en zoveel mogelijk recht te doen aan deze verdrietige gebeurtenis. Wij schrijven dit in de wetenschap dat er nog allerlei aspecten aan deze zaak zitten die wij (nog) niet beschreven hebben. Voor nu is het belangrijkste dat wij onze welgemeende steun aan de nabestaanden uitspreken. Zoals gebruikelijk bij incidenten waarbij de politie geweld heeft toegepast en betrokkenen ernstig letsel hebben opgelopen of zijn overleden, doet de Rijksrecherche onderzoek. Om de Rijksrecherche op weg te helpen vanuit burgerperspectief hebben wij een aantal vragen opgesteld die meegenomen moeten worden.

Onze vragen

  • Heeft de man een bedreiging gevormd voor omstanders?
  • Is er assistentie ingeroepen van Duits sprekende agenten?
  • Is er assistentie ingeroepen van agenten die gespecialiseerd zijn in omgang met mensen die 'verward gedrag' vertonen ?
  • Heeft de politie mensen in dienst die gespecialiseerd zijn in omgang met mensen die zich zelf dreigen te verwonden?
  • Waren er agenten betrokken die bodycams droegen waar meer op te zien is?
  • Volgde de politie de standaard procedure bij aanhouding op het moment dat de hondenbegeleider de man van achteren met zijn hond en vuist/armslag tegen de grond werkte?

Oproep
De Rijksrecherche roept mensen op die getuige waren en videobeelden hebben deze te delen met het onderzoeksteam door contact op te nemen met de Rijksrecherche via 0900-8844.

Bron foto: Google Maps

-----
UPDATE
Duitse man heette Samuel Seewald en was een fitness influencer op instagram. Dit blijkt uit een bericht van de Bild – Zeitung.

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Elnathan Prinsen, is net als wij kritisch op het optreden van de politie. In een interview in het Parool zegt hij dat de politie niet de-escalerend handelde, er niet volgens protocol van de politie en crisispsychiatrie is opgetreden en de huidige beleidskeuze niet ten goede komt van het omgaan met personen die ‘verward gedrag’ vertonen.

Op een van de door ons gestelde vragen is een antwoord gekomen: de politie heeft geen beroep gedaan op de crisispsychiatrie.