Stembusakkoord over fraudebestrijding

Stembusakkoord gepresenteerd

Op donderdag 11 maart presenteert Controle Alt Delete een stembusakkoord over fraudebestrijding. In het akkoord spreken de ondertekenaars af dat zij zich tijdens én na de formatie er voor inspannen dat overheidsinstanties etniciteit niet langer gebruiken om fraude te bestrijden.

Het akkoord is een initiatief van Controle Alt Delete, een organisatie die zich inzet tegen etnisch profileren. Het akkoord is ondertekend door de zittende partijen VVD, D66, GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, DENK en 50 plus. Daarnaast is het ondertekend door aspirant-partijen Bij1, Jong, Nida en Volt.

Het stembusakkoord wordt publiek gemaakt tijdens het politieke debat over racisme in Pakhuis de Zwijger, het enige debat tijdens deze verkiezingscampagne waarbij de aanpak van racisme centraal staat. Bij het debat zijn Kamerleden en kandidaat Kamerleden aanwezig.

Controle Alt Delete tevreden

Dionne Abdoelhafiezkhan van Controle Alt Delete is tevreden over het stembusakkoord: “Overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en UWV werk(t)en met risicoprofielen die etniciteit bevatten. De toezegging om hier een einde aan te maken is van groot maatschappelijk belang.”

Lees hier een interview in Vice waarin het stembusakkoord wordt toegelicht.

Stembusakkoord geformaliseerd met motie

Direct na de verkiezingen werd het stembusakkoord in een motie aangenomen in de Tweede Kamer. De tekst van de motie luidde: "verzoekt de regering om overheidsinstanties etniciteit niet te laten gebruiken om fraude te bestrijden." Alleen FvD, PVV, SGP en JA21 stemden tegen, alle andere partijen stemden voor deze motie.

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld