Rechtszaak tegen Marechaussee vanwege etnisch profileren

Gepubliceerd: 25 Feb 2020

Koninklijke Marechaussee voor de rechter

De Koninklijke Marechaussee komt voor de rechter vanwege etnisch profileren bij grenscontroles. Een coalitie van maatschappelijke organisaties en burgers heeft de Koninklijke Marechaussee gedagvaard om een einde te maken aan die discriminerende grenscontroles. Wij vragen de rechter om een grens te trekken.

Etnisch profileren door de Marechaussee

Bij grenscontroles selecteren marechaussees mensen mede op grond van hun uiterlijk voorkomen, huidskleur, of afkomst (etniciteit). Bovendien werkt de Koninklijke Marechaussee met risicoprofielen waarin etniciteit voorkomt. Bijvoorbeeld: mannen die snel lopen, goed gekleed zijn en die er "niet Nederlands" uit zouden zien. Dat is een vorm van discriminatie die in strijd is met de mensenrechten en het Nederlands recht en is dus verboden.

Gevolgen van etnisch profileren

Etnisch profileren heeft een negatieve impact. Het is schadelijk voor de mensen die het treft, draagt bij aan stigmatisering van etnische minderheden, tast het vertrouwen in de overheid aan en blijkt niet effectief bij de bestrijding van criminaliteit.

Nederland herhaaldelijk gewezen op etnisch profileren

De samenwerkende organisaties en burgers hebben de regering herhaaldelijk gewezen op de schadelijke effecten van etnisch profileren. Ook internationale mensenrechtenorganen wijzen Nederlandse al jaren op haar plicht om burgers tegen discriminatie te beschermen en etnisch profileren te voorkomen. Dit alles leidde niet tot wezenlijke verbeteringen.

Rechtszaak om discriminatie te stoppen

Ondanks alle kritiek en aanbevelingen houdt het kabinet vol dat etniciteit in combinatie met andere kenmerken deel mag uitmaken van algemene risicoprofielen en gebruikt mag worden bij selectiebeslissingen. Daarmee staat het kabinet toe dat de Koninklijke Marechaussee burgers discrimineert. De Tweede Kamer is hiervan op de hoogte maar treedt niet op. Daarom zien we ons genoodzaakt om naar de rechter te gaan.

Onze vraag aan de rechter

De coalitie is een civiele procedure gestart tegen de staat. Wij stellen dat de Koninklijke Marechaussee geen gebruik mag maken van etniciteit bij selectiebeslissingen en het maken van risicoprofielen. Juridisch gezegd: het opstellen en hanteren van risicoprofielen waarvan etniciteit (mede) deel uitmaakt ten behoeve van grenscontroles is in strijd met het discriminatieverbod.

Volg de rechtszaak

Laat hier je mailadres achter zodat we je op de hoogte kunnen houden.

Meld discriminatie door de Marechaussee

Denk je dat je vanwege jouw afkomst of huidskleur bent gecontroleerd of ben je discriminerend behandeld door een medewerker van de Koninklijke Marechaussee? Deel dan je ervaringen met een antidiscriminatiebureau. Daar staan klachtbehandelaars voor je klaar. Zij bieden een luisterend oor en ondersteuning bij het voeren van een klachtenprocedure.

Ga naar melddiscriminatie.nu of bel het gratis nummer 0800-1237

Wie zijn wij

Als eisers in deze zaak treden op:

De procedure wordt gecoördineerd door het PILP-NJCM.

Meer lezen

Meer blogs

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld