Proactief politieoptreden vormt risico voor mensenrechten. Etnisch profileren onderkennen en aanpakken. (2013)

Dit geruchtmakende rapport wordt veel geciteerd. Wat staat er precies in?

Gepubliceerd: 07 Apr 2016

“Amnesty International stelt dat de praktijk van etnisch profileren in Nederland het niveau van opzichzelfstaande incidenten overstijgt. Inventarisatie en analyse van bestaande onderzoeken naar de uitvoering van de politietaak, veiligheidsbeleid en discriminatie, en andere openbare bronnen leveren aanwijzingen op voor het plaatsvinden van etnisch profileren.” Dit rapport bespreekt vele tientallen onderzoeken en rapporten, op verschillende terreinen. In de conclusie staat dat de politie met name bij (proactieve) politiecontroles veel bevoegdheden heeft: “De politie kan op grond van de WUID, Wegenverkeersweg, bij preventief fouilleren en bij was op illegaal verblijf mensen proactief controleren of staande houden zonder dat zij een strafrechtelijke zin ergens van worden verdacht. Bij deze proactieve controles in de mensenrechten in het geding onder andere vanwege het plaatsvinden van etnisch profileren.”

Download

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld