Politie lobby o.b.v. fictieve beeldvorming

De ophef rondom geweld tegen politieagenten wordt aangegrepen om te lobbyen voor invoering taser.

Gepubliceerd: 05 Sep 2019

Wat is er gebeurd

De afgelopen week was er naar aanleiding van een heftig incident in Rotterdam veel aandacht voor geweld tegen de politie. De vakbonden spreken zich uit op de radio (NPO radio 1) en de Minister van Justitie en Veiligheid is het "spuugzat" (NOS).

De feiten

Eerst even de feiten over politiegeweld. In 2017 zei Jaap Timmer tegen het Parool dat het aantal geweldsincidenten tegen de politie al jaren stabiel is (Parool). Wij schreven in 2018 een blog waarin we lieten zien dat fysiek geweld tegen agenten niet is toegenomen in 2018 ten opzichte van 2017 (CAD). De toename van incidenten in 2018 ten opzichte van 2017 wordt vooral verklaard door een toename in belediging (517 keer vaker) en wederspannigheid (645 keer vaker). Het totale aantal geregistreerde geweldsincidenten in de eerste helft van 2019 is ongeveer even veel als in 2018. Er waren 5.113 gevallen in de eerste helft van 2019 tegenover 10.593 gevallen in 2018 (bron). Het aantal incidenten in 2019 is dus niet hoger dan in 2018.

Onze reactie

Wij vinden net als de politie, de vakbonden, de Minister én de meeste Nederlanders dat geweld tegen agenten niet acceptabel is. Toch zijn er twee dingen die ons opvallen:

  1. Wanneer zegt iemand eens dat geweld dóór agenten tegen burgers een probleem is dat serieuze politieke aandacht behoeft? Agenten gebruiken zo'n 11.000 keer per jaar geweld tegen burgers, in 2018 zelfs bijna 12.000 keer (bron politie). Belediging en discriminatie worden daarbij niet meegerekend. Jaarlijks onderzoekt de politie slechts 40 van deze geweldsincidenten. Het is onbekend wat uit deze onderzoeken komt. Het Openbaar Ministerie kan op ons verzoek niet aangeven hoe vaak agenten vervolgd of veroordeeld worden voor geweldsincidenten.
  2. In de Tweede Kamer wordt op dit moment gesproken over de taser en de nieuwe Ambtsinstructie (CAD). De politie grijpt het nieuws over geweldsincidenten gretig aan om te lobbyen voor meer wapens en meer bevoegdheden. Zie Akerboom in gesprek bij DWDD en zie Akerboom vandaag in de Volkskrant. Het CDA kondigde al aan om voor de taser te stemmen. De Tweede Kamer moet beleid voeren op de rode draad en dat is dat fysiek geweld tegen agenten, hoe onacceptabel ook, niet toeneemt.

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld