Politie kiest een kant tegen etnisch profileren

Tijdens een Controle Alt Delete bijeenkomst in Amsterdam worden interne documenten van de politie publiekelijk gemaakt. Deze laten zien dat de politie eindelijk de strijd aangaat tegen etnisch profileren en drie ingrijpende beleidsveranderingen doorvoert.

Gepubliceerd: 11 Dec 2017

Drie vooruitstrevende veranderingen

Het nieuwe beleid is verwerkt in een handelingskader dat politieagenten instructies geeft voor het uitvoeren van proactieve controles. Drie ingrijpende veranderingen zijn: 1) ruimere definitie van etnisch profileren 2) oververtegenwoordigd in de misdaadstatistieken mag geen argument zijn voor politiecontrole en 3) agenten mogen niet meer werken met daderprofielen waarbij mensen gecontroleerd worden omdat ze eruitzien als ‘typische’ daders. Dionne Abdoelhafiezkhan van Controle Alt Delete is enthousiast over het nieuwe beleid: “Het nieuwe beleid maakt aan alle agenten duidelijk dat zij mensen alleen mogen uitkiezen voor een controle als ze voldoen aan het signalement van een dader die een strafbaar feit heeft gepleegd. Dit betekent bijvoorbeeld het einde van ‘patsercontroles’ waarbij mensen gestopt worden omdat hun uiterlijk niet zou matchen met hun auto.”

“Die hoort hier niet thuis”

Een van de nieuwe instructies luidt dat de politie iemand niet mag controleren omdat “hij (op het oog) tot een groep behoort die oververtegenwoordigd is in de misdaadstatistieken of omdat hij wat betreft enkel zijn uiterlijk in die buurt ‘niet thuishoort’.” Deze zin is letterlijk overgenomen uit het handelingskader en is cruciaal om te begrijpen hoe vooruitstrevend het nieuwe politiebeleid is. Abdoelhafiezkhan: “De politie controleert vaak ‘louche uitziende mensen in dure auto’s’. Dit mag vanaf vandaag niet meer. Vanuit Controle Alt Delete monitoren we of het beleid ook landelijk wordt uitgevoerd.”

Nieuwe definitie etnisch profileren is veel ruimer

In het beleidsdocument staat dat de politie nu een andere definitie van etnisch profileren gebruikt. In de oude definitie die de politie gebruikte was er sprake van etnisch profileren als “iemand ‘louter en alleen’ vanwege zijn huidskleur wordt gecontroleerd.” De realiteit is dat een combinatie van factoren zoals tijdstip, locatie, voertuig, gedrag en (vermeende) ‘afkomst’ samen de reden vormen voor een controle. Abdoelhafiezkhan: Vandaar dat we gestuurd hebben op een ruimere definitie.” In de nieuwe definitie is het etnisch profileren als huidskleur en (vermeende) afkomst gebruikt worden in het politiewerk zonder dat daar een objectieve rechtvaardiging voor is. Abdoelhafiezkhan: “De belangrijke vraag is wanneer er sprake is van een ‘objectieve rechtvaardiging’ die de politie toestaat om huidskleur en (vermeende) afkomst te gebruiken bij de opsporing en rechtshandhaving? Ook daar geeft het handelingskader een antwoord op. Van een objectieve rechtvaardiging is bijvoorbeeld sprake als er een dadersignalement is.”

Het overzicht van het nieuwe politiebeleid staat in het rapport van Controle Alt Delete ‘Kies een Kant’, 2017.

Lees hier zelf het gehele handelingskader op de site van de politie.

Lees hier het persbericht van de politie waarin Controle Alt Delete genoemd wordt.

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld