Politie gaat registreren hoeveel mensen overlijden tijdens of na een aanhouding

Gepubliceerd: 16 Jun 2020

In de Tweede Kamer zijn zojuist 5 relevante moties aangenomen. De twee belangrijkste bespreken we kort.

Motie 1: Transparantie cijfers vervolging agenten en aantal mensen die overlijden

Een van de aangenomen moties is de motie van DENK en GroenLinks. Zij vroegen de regering om jaarlijks in kaart te brengen hoeveel agenten vervolgd worden vanwege geweldsincidenten en hoeveel burgers jaarlijks overlijden onder verantwoordelijkheid van de politie. Deze motie is bijna kamerbreed aangenomen: alleen FvD en PVV stemden tegen.

Ongelooflijk maar waar: de politie en het Openbaar Ministerie hebben hier nog niet eerder cijfers over gepubliceerd. Daar komt dus nu verandering in!

Motie 2: monitoren van de bekendheid van politiefunctionarissen met maatregelen tegen etnisch profileren

Een andere aangenomen motie (ingebracht door DENK) draagt de regering op om te monitoren hoeveel agenten bekend zijn met de maatregelen en hulpmiddelen om etnisch profileren tegen te gaan. Super relevant, want zoals we al langer zeggen, zijn agenten nauwelijks op de hoogte van hun eigen beleid tegen etnisch profileren. Het is heel goed dat de politie dit nu in kaart moet gaan brengen.

De motie-Buitenweg/Azarkan is aangenomen
De motie-Buitenweg/Azarkan is aangenomen

Verder zijn er nog 3 moties aangenomen

- Een motie over het rapporteren over de uitstroom van diversiteit;

- Een motie over het belang van diversiteit binnen de politieorganisatie;

- Een motie die oproept om de geweldstrainingen voor de politie weer te hervatten.

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld