OM liegt in persbericht

Kennelijke onwaarheden in persbericht OM roepen vragen op over onafhankelijkheid

Gepubliceerd: 29 Jun 2015

Controle Alt Delete, een initiatief tegen politiegeweld en etnisch profileren, roept de politie op om terstond een persconferentie te organiseren. “Het Openbaar Ministerie moet uitleggen hoe het kan dat het persbericht dat verspreid is, na de dood van Mitch Henriquez, leugens bevatte”, zegt Dionne Abdoelhafiezkhan van Controle Alt Delete .

In het persbericht stond dat Henriquez onwel werd tijdens de rit naar het bureau, terwijl op filmpjes duidelijk te zien is hoe Henriquez bewusteloos in een ME-bus wordt gesleept. “Het OM en de rijksrecherche moeten uitleggen welke waarborgen er zijn voor een onafhankelijke beoordeling van deze zaak.”

Ook onderstreept Controle Alt Delete dat burgers geïnformeerd moeten worden over wat er nu gebeurd is met de betrokken agenten. “Zijn deze mannen op non-actief gesteld, of kan de familie ze vandaag tegenkomen in Den Haag?”

Politie optreden Amerikaanse stijl?Gisterenavond stond onze telefoon roodgloeiend na het heftige nieuws dat een Arubaanse man, Mitch Henriquez, overleden is na buitensporig politiegeweld op het festival Night at the Park in Den Haag.

Vanuit Controle Alt Delete, een concept van IZI Solutions en ‎Blikopeners, strijden we op verschillende fronten tegen etnisch profileren en politiegeweld. Bij de arrestatie van Henriquez is door de politie buitensporig geweld gebruikt met een dodelijk einde.

Op videobeelden is te zien dat Henriquez door vier agenten gearresteerd wordt. De politiemannen zitten boven op hem. In een ander filmpje is te zien dat de politie hem omdraait, rechtop zet en aan zijn pols voelt. Hij is duidelijk bewusteloos. De agenten tillen hem op en slepen hem in de bus van de mobiele eenheid.

Waarom zijn burgers nu in rep en roer?– Uit een getuigenis blijkt dat de reden van aanhouding onterecht was;– Er is buitenproportioneel opgetreden door de Haagse politie;– Het OM verkondigde onwaarheden kort na het gebeuren;– Er is niet direct medische hulp verleend nadat overduidelijk bleek dat Henriquez al buitenbewustzijn was, voordat hij in het politiebusje werd gesleept.

Uiteenzetting:In een persbericht, dat werd verstuurd door het OM op 28 juni (link naar persbericht), staat:– “[hij werd] aangehouden nadat hij zou hebben geroepen dat hij een wapen had.” Dezelezing is op Facebook tegengesproken door tenminste een ooggetuige die zei dat zij op 4meter afstand stond toen het gebeurde (zie bijlage).– “De man verzette zich tegen zijn aanhouding en de politie gebruikte daarom geweld tegende man om hem [aan te houden].” Deze lezing wordt niet ondersteunt door de beelden. Eris nergens te zien dat de man zich verzet.– “Onderweg naar het politiebureau werd hij onwel”. Dit kan niet anders geïnterpreteerd worden dan als een leugen. Op de beelden is duidelijk te zien dat de politieagenten constateren dat hij bewusteloos was toen hij in de bus werd gezet.

Onze bevinding/advies:1. We schrikken er van dat het Openbaar Ministerie, dat nu communiceert over deze zaak, feitelijke onwaarheden publiceert. Dankzij de opgedoken videobeelden heeft het OM het persbericht moeten rectificeren (link naar tweede persbericht). Heeft Henriquez nu wel of niet geroepen dat hij een wapen had? Het waarheidsgehalte van deze uitspraak, die van cruciaal belang is, krijgt een andere lading na de kennelijke leugen van het OM.

2. Het is van het grootste belang dat het OM en de rijksrecherche op zeer korte termijn een persconferentie beleggen. Hierin moeten zij aan het publiek uitleggen waarom Nederlanders vertrouwen moeten stellen in het onderzoek dat zij de komende dagen en weken zullen uitvoeren. Welke waarborgen zijn er voor een onafhankelijke beoordeling van deze zaak?

3. Tijdens deze persconferentie zal het OM moeten uitleggen hoe het kon gebeuren dat er onwaarheden werden verspreid in het persbericht van 28 juni en hoe dit in de toekomst voorkomen gaat worden. Voor het vertrouwen van burgers in de politie, het Openbaar Ministerie en de rechtsstaat is dit van cruciaal belang.

4. De politie danwel het OM moet duidelijk en transparant communiceren over de gevolgen van het onderzoek voor de betrokken agenten. Worden zij op non-actief gesteld gedurende het onderzoek?

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld