Moslims ervaren etnisch profileren

Het Europese Agentschap voor grondrechten (het Fundamental Rights Agency) deed onderzoek naar vertrouwen en discriminatie bij moslims in Europa. Nederland komt er het slechtst van af.

Gepubliceerd: 16 Oct 2017

Achtergrond onderzoek

De enquête is vorig jaar afgenomen bij 10.527 personen die zich als moslim identificeren en werd gehouden in vijftien EU-lidstaten: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Nederland, Oostenrijk, Slovenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Enkele resultaten

Europese moslims zijn de afgelopen tien jaar somberder geworden over hun positie in de maatschappij. Vooral moslims in Nederland ervaren in toenemende mate discriminatie. "Op de arbeidsmarkt hebben moslims hun achternaam tegen, op straat hebben ze te maken met etnische profilering door de politie, reageren ze als huiszoekende op een woning dan worden ze gepasseerd", schrijft de Volkskrant. Van de ondervraagden zegt 17% in de afgelopen vijf jaar gediscrimineerd te zijn. In 2008, toen het FRA voor het eerst een dergelijk onderzoek onder Europese moslims verrichte, zei 10 procent van hen gediscrimineerd te zijn op religieuze gronden.

In Nederland zegt nu 30 procent van de moslims dat ze in de afgelopen vijf jaar wel eens benadeeld zijn vanwege hun religieuze overtuiging. Dat verschil tussen Nederlandse moslims en de gemiddelde Europese moslim komt ook terug in het gevoel van verbondenheid dat moslims hebben met hun Europees thuisland. Het gemiddelde is 4,1 op een schaal van vijf. Nederlandse moslims geven hun gevoel van verbondenheid met Nederland echter een 3,4. Dat kan volgens FRA-onderzoekers te maken hebben met het feit dat Noord-Afrikaanse moslims in Nederland meer dan gemiddeld het idee hebben etnisch geprofileerd te worden door de politie.

Met betrekking tot etnisch profileren

Met betrekking tot etnisch profileren staat in de resultaten dat 32% van de Marokkaans-Nederlandse moslims in de afgelopen vijf jaar door de politie gestopt is. Over de laatste politiecontrole zegt 64% dat er sprake was van etnisch profileren. Van de Turks-Nederlandse moslims is 28% in het afgelopen jaar gestopt. Daarvan zegt 42% dat er bij de laatste politiecontrole sprake was van etnisch profileren.

Gemiddeld in heel Europa is 16% van de moslims gestopt door de politie in de afgelopen 5 jaar. Bijna de helft van de respondenten (42%) zegt dat ze gestopt zijn vanwege hun migratieachtergrond.Het vertrouwen van moslims in de politie is in Nederland het laagst van alle landen, zie onderstaande grafiek.

↓ Download Onderzoek FRA - muslims selected findings

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld