Misstanden bij politie Den Haag duren voort

Agenten die zichzelf 'Marokkanenverdelgers' noemden nog steeds werkzaam op straat.

Gepubliceerd: 17 Sep 2019

Wat is er gebeurd

Afgelopen vrijdag berichten NRC en NOS over discriminatie bij bureau Hoefkade van de politie Den Haag. Het bureau integriteit van de politie (VIK) deed acht maanden oriënterend onderzoek naar de misstanden. In het rapport concludeert VIK dat er sprake is van "een opeenstapeling van onwenselijke gedragingen” en "een ongezonde cultuur” binnen het team. Een van de misstanden die naar buiten kwam: een groep agenten bij Hoefkade noemde zichzelf de ‘Marokkanenverdelgers’.

Hoe hebben de autoriteiten gereageerd?

De chef van de eenheid Den Haag, Paul van Musscher, reageerde op politie.nl dat hij blij isdat collega's deze misstanden gemeld hebben. Verder benadrukt de eenheidsleider dat het gaat om "enkele medewerkers". De burgemeester van Den Haag Pauline Krikke zei tegen het AD dat zij niet wilde reageren op het nieuws, omdat zij geen korpsbeheerder meer is. De woordvoerder zei zelfs"Het is niet aan haar om er nu iets van te vinden." Volgens de berichtgeving zijn enkele rotte appels overgeplaatst, maar ook mensen die de misstanden gemeld hebben, zijn overgeplaatst. Dat gebeurde op eigen verzoek (Omroep West) of omdat zij zich niet meer veilig voelden (AD). Volgens het NRC is er nu een intern onderzoek gestart tegen vier agenten. Ondertussen werkten de agenten die overgeplaatst zijn, de "rotte appels", nog steeds ergens in de eenheid Den Haag.

Onze visie

Er waren agenten die zichzelf ‘Marokkanenverdelgers’ noemden. Deze agenten zijn vandaag de dag nog steeds werkzaam op straat. Als deze misstanden niet leiden tot direct ontslag, wat dan wel?

De huidige cultuur op het bureau Hoefkade is nog niet veilig genoeg. De agenten die aan de bel hebben getrokken, zijn op eigen verzoek overgeplaatst naar een ander team. Zij moeten zo snel mogelijk terugkeren en wie daar moeite heeft - die moet juist weg.

De politie moet maximaal transparant zijn over hoe de misstanden aangepakt worden en hierover communiceren. Denk aan de jongen die een dwarslaesie werd toegewenst door een agent uit Den Haag. Wat is er gebeurd met de agent? Op welke wijze is dit gedrag gesanctioneerd? Is onderzocht of deze agent zich vaker zich op vergelijkbare wijze heeft geuit richting (jonge) burgers? Zo ja, wat is daar uit gekomen? Welke actie heeft de politie ondernomen richting de jongeren en de omstanders? Heeft de politie excuses gemaakt? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld