Kies een kant

Nieuw politiebeleid tegen etnisch profileren, een verslag van de meldingen die Controle Alt Delete ontving in 2017 en een overzicht van slachtoffers die vielen onder verantwoordelijkheid van de politie in 2016 en 2017.

Gepubliceerd: 11 Dec 2017

Dit rapport bestaat uit ongeveer 10.000 woorden, evenveel woorden als er jaarlijks klachten worden ingediend bij de politie. Een gemiddelde lezer heeft het in 40 minuten uit, een snelle lezer in 20 minuten. Goed bestede tijd voor diegene die zich open wil stellen voor een nieuw perspectief op de politie. Lezers met heel weinig tijd kunnen het best meteen naar hoofdstuk 6 om te lezen over het nieuwe politiebeleid ten aanzien van etnisch profileren.

In hoofdstuk 2 krijgt de lezer een beeld van de organisatie Controle Alt Delete. De missie is om etnisch profileren in Nederland te beëindigen. Van etnisch profileren is sprake als een politieagent iemands (vermeende) afkomst, geloof of huidskleur laat meespelen bij de beslissing om een persoon wel of niet te controleren, fouilleren, staandehouden en/of aanhouden. Zie paragraaf 2.6 voor de definitie van etnisch profileren. Maar wie ís Controle Alt Delete en hoe is Controle Alt Delete ontstaan? De politie, zo verzuchtte een hoge ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid laatst, is één van de meest onderzochte instanties in Nederland, maar de organisatie lijkt wel immuun voor kritisch onderzoek. In hoofdstuk 3 worden een aantal recente en relevante onderzoeken besproken die samen laten zien waarom etnisch profileren een groot en actueel probleem is. Sinds een jaar is het mogelijk om via Controle Alt Delete klachten in te dienen over etnisch profileren. Klachten worden direct opgenomen door Controle Alt Delete, ze worden scherp en feitelijk op papier gezet en daarna samen met de klager ingediend bij de politie. Er zijn in 2017 ruim dertig meldingen binnengekomen. Een verslag over de binnengekomen meldingen staat in hoofdstuk 4.

De meest extreme vorm van geweld door de politie is geweldsgebruik die de dood van mensen tot gevolg heeft. De politie zou zich juist bij deze gevallen moeten opstellen als een transparante organisatie die laat zien dat er geleerd wordt van het verleden om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Dit onderwerp wordt besproken in hoofdstuk 5, waaruit tevens blijkt dat het aantal dodelijke slachtoffers veel hoger is dan tot nu toe bekend is. Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van wat er al gebeurd is tegen etnisch profileren (en wat nog niet). Het belangrijkste initiatief van de politie tegen etnisch profileren is het nieuwe beleid dat sinds de herfst van 2017 van kracht is. Dit beleid wordt gezien als een radicale en positieve koerswijziging ten aanzien van etnisch profileren. Met betrekking tot de dodelijke slachtoffers in de context van het politieoptreden wordt gesteld dat de organisatie moet leren van de gebeurtenissen en hierover moet communiceren. In hoofdstuk 6 wordt ook besproken welke stappen zijn gezet met betrekking tot de klachtenprocedure en wat de politie nog zou moeten ondernemen.

↓ Download Kies een kant 2017

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld