Helft overleden arrestanten vertoonde 'verward gedrag'

Gepubliceerd: 10 Dec 2019

Kort samengevat

Uit cijfers van Controle Alt Delete blijkt dat in de periode 2016-2019 drieëndertig mensen zijn overleden onder de verantwoordelijkheid van de politie. De helft van de overleden arrestanten vertoonde 'verward gedrag'. In een derde van deze situaties wist de politie dat van tevoren. Controle Alt Delete presenteert deze informatie op een avond over geweld door en tegen de politie. Controle Alt Delete publiceert vandaag ook een landkaart waarop te zien is dat het grootste aantal doden is gevallen in West-Nederland.

33 mensen overleden

In de periode 2016-2019 zijn drieëndertig mensen overleden bij hun aanhouding of bij vervoer naar het bureau. Veertien mensen werden doodgeschoten door de politie. Nog eens 19 mensen zijn volgens de politie overleden op een andere manier: overleden door cocaïnevergiftiging, zelfmoord in de politiecel, overleden aan een hoofdwond na een duw of onwel geworden tijdens vervoer naar het bureau.

Tussen 2016 en 2019 zijn 33 mensen overleden door politiegeweld
Tussen 2016 en 2019 zijn 33 mensen overleden door politiegeweld

In de overzichten die het Openbaar Ministerie halfjaarlijks publiceert, wordt alleen gecommuniceerd over de slachtoffers die vielen door een politiekogel (voorbeeld persbericht OM). Het aantal dodelijke slachtoffers onder verantwoordelijkheid van de politie is daarmee twee keer zo hoog als publiek bekend is. Dionne Abdoelhafiezkhan: “Wij roepen het Openbaar Ministerie op om over alle dodelijke slachtoffers te communiceren”.

Helft van overleden personen vertoonde 'verward gedrag'

Meer dan helft van het aantal personen dat overleed onder verantwoordelijkheid van de politie vertoonde, volgens pers- of mediaberichten, 'verward gedrag'. In een derde van de gevallen was de politie hiervan op de hoogte voordat ze bij de persoon aankwamen.

In 55% van de gevallen was sprake van 'verward gedrag'
In 55% van de gevallen was sprake van 'verward gedrag'

Vragen Controle Alt Delete

De organisatie stelt vast dat er drieëndertig mensen overleden zijn terwijl zij onder verantwoordelijkheid of gezag van de politie stonden. Dit betekent volgens Controle Alt Delete niet dat al deze mensen omgekomen zijn door nalatig handelen van de politie, of dat de politie in al deze zaken strafrechtelijk verwijtbaar gehandeld heeft.

Controle Alt Delete vraagt zich af hoe het Openbaar Ministerie dan wel het Ministerie van Justitie en Veiligheid deze zaken beoordeelt en op welke manier er publiekelijk verantwoording wordt afgelegd over het optreden van de politie. Dionne Abdoelhafiezkhan: “In zaken waarbij burgers om het leven gekomen zijn, lijkt ons dit van groot belang”.

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld