Geweld tegen agenten neemt af, maar niemand wil het horen

De politie schreeuwt moord en brand, roept om meer geweldsmiddelen en hardere straffen. Is dat wel terecht? Geweld tegen agenten is juist afgenomen.

Gepubliceerd: 12 Apr 2019

Rep en roer bij de politie

Op 12 maart 2019 zei Minister Dekker tegen de NOS dat hij altijd een celstraf wil geven aan mensen die geweld plegen tegen hulpverleners. Drie weken later, op 2 april, publiceerde de politie het jaaroverzicht van geweld tegen politieagenten. De boodschap van de Centrale Ondernemingsraad en de politie: wij ondersteunen dit plan van de Minister (hier het persbericht en het cijferoverzicht). Alle landelijke kranten pakten het nieuws op: Aantal meldingen van geweld tegen politie neemt met 10 procent toe(NRC). Geweld tegen politieambtenaren neemt alarmerend toe! kopte de Telegraaf zelfs.

Onterechte oproep vanuit de politie

Geen van de berichtgevingen zijn terecht. De toename van 10% meer geweldsincidenten wordt vooral verklaard door een toename in belediging (517) en wederspannigheid (645). Sterker nog, als je kijkt naar onderstaand rijtje zie je dat het geweld juist is afgenomen.

Afgenomen

 • Aanranding <1
 • Ambtsdwang <19
 • Bedreiging woordelijk <62
 • Diefstal <4
 • Discriminatie <35
 • Inrijden met voertuig op collega <8
 • Laster <6
 • Mishandeling (eenvoudig) <113
 • Mishandeling (eenvoudig): bijten licht <10
 • Mishandeling (eenvoudig): krabben licht <3
 • Openlijk geweld <80
 • Poging zware mishandeling <30
 • Zware mishandeling <18

Toegenomen

 • Bedreiging feitelijk (voorwerp) >47
 • Belediging >517
 • Belediging - spugen >35
 • Gooien van vuurwerk >10
 • Mishandeling (eenvoudig): kopstoot licht >6
 • Mishandeling (eenvoudig): schoppen licht >24
 • Mishandeling (eenvoudig): slaan licht (eventueel met voorwerp) >7
 • Niet voldoen bevel of vordering >31
 • Poging moord >4
 • Poging tot doodslag >21
 • Smaad >5
 • Wederspannigheid >645
 • Wederspannigheid met letsel ten gevolge >33
 • Zware mishandeling: schoppen zwaar >6
 • Zware mishandeling: slaan zwaar (eventueel met voorwerp) >1

Bekijk hier het cijferoverzicht waar deze getallen te vinden zijn.

Onze visie

Als je de explosieve toename van verzet en belediging niet meetelt, neemt het geweld tegen de politie juist af. Wat is het belang van de politie om de cijfers anders te interpreteren? Het is namelijk niet de eerste keer. Eerder dit jaar meldde de politie ook al dat het aantal geweldsincidenten tegen politieagenten tijdens de jaarwisseling verdubbeld is. Lector Marnix Eysink Smeets (InHolland Rotterdam) toonde aan dat het niet klopte. Sterker nog: het aantal agenten dat slachtoffer is van geweld tijdens oud en nieuw daalt al jaren. Als geweld tegen agenten daalt waarom dan vragen om meer geweldsmiddelen zoals de taser.

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld