Gemeenteraad R’dam in gesprek over racistische apps bij politie

Gepubliceerd: 24 Sep 2020

Vanmiddag om 14.00 uur vergadert de Rotterdamse gemeenteraad over de racistische opmerkingen in een whatsapp groep van jeugdagenten van bureau Marconiplein.* Hierbij de belangrijkste ontwikkelingen van deze week.

Opinieartikel Controle Alt Delete in het AD

Op 23 september 2020 publiceerden wij samen met antidiscriminatiebureau RADAR en het cross-cultural human rights centre van de VU een opinieartikel in het AD. In het artikel laten we zien dat het OM en de politie Rotterdam hun onderzoeken naar de misstanden pas startten, nádat er publieke druk op de politie kwam. Wij roepen op om de betrokken jeugdagenten op non-actief te zetten en een onafhankelijk onderzoek te starten naar de misstanden.

Burgemeester zegt dat hij er niet over gaat

Op 23 september 2020 stuurde de burgemeester een brief naar de gemeenteraad. Aboutaleb zegt in de brief dat hij geschrokken is en dat hij de uitspraken afwijst. Hij informeert de Raad echter ook dat hij, als burgemeester, er niet over gaat. Volgens Aboutaleb is er sprake is van een “personeelsaangelegenheid” en heeft hij “geen formele verantwoordelijkheid voor het beheer van de politie”. Dat betekent (volgens de burgemeester) dat degene die kritische vragen heeft zich moet melden bij de Minister van Justitie en Veiligheid: in de Tweede Kamer dus.

Ingezonden brief van klokkenluider

\Een van de drie klokkenluiders die de misstanden aan het licht bracht, Carel Boers, heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad. In de brief onderschrijft Boers de berichtgeving van de afgelopen weken, waaruit bleek dat de top van de politie Rotterdam al anderhalf jaar op de hoogte was maar geen actie ondernam tegen de betrokken agenten. Hij deelt in de brief een opvallend nieuw document met de Raad: een e-mail van de politie Rotterdam waarin beschreven wordt hoe een klokkenluider actief ontmoedigd moet worden om de gespreksopnames te delen. Onderdeel daarvan is dat de klokkenluider “ernstig gewaarschuwd” moet worden dat het maken van opnames strafbaar is en dat het openbaar maken van opnames óók strafbaar is. Het wekt de indruk dat er een beleidslijn is ontwikkeld om klokkenluiders aan te pakken.

Vergadering live volgen?

De vergadering is vanaf 14.00 live te volgen via deze link. Alle stukken zijn te vinden via deze link.

* Wat is er gebeurd?

In februari 2019 deden Rotterdamse agenten racistische uitspraken in een Whatsapp groep. De politieagenten refereerden aan mensen met een migratieachtergrond als “kankervolk”, “kutafrikanen” en “pauperallochtonen” op wie ze willen “schieten”, zo onthulde het NRC. Uit verschillende nieuwsberichten viel op te maken dat het gaat om negen agenten waaronder vijf jeugdagenten van het politiebureau Marconiplein in Rotterdam.

Uit een reconstructie van RTL Nieuws bleek dat hun leidinggevenden al snel na de uitspraken op de hoogte waren, omdat een collega een melding had gedaan. De teamleiding van Marconiplein sprak de agenten erop aan en de appgroep werd verwijderd. De eenheidsleiding, de hoogste chefs van de Rotterdamse politie, werden niet direct over het voorval geïnformeerd. Zij kwamen er pas enkele maanden later achter, in juni 2019, toen klokkenluiders screenshots van de appgesprekken op tafel legden. Daarbij werd ook duidelijk om welke agenten het ging.

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld