Mensenrechtenorgaan: beperk bevoegdheden politie

ECRI deelt de visie van Controle Alt Delete en geeft ongevraagd advies aan de Nederlandse overheid.

Gepubliceerd: 04 Jun 2019

Beperking bevoegdheden

De ECRI*, het mensenrechtenorgaan van de Raad van Europa heeft de Nederlandse overheid ongevraagd advies gegeven over de aanpak van etnisch profileren. Het mensenrechtenorgaan stelt het volgende:- politieagenten hebben "verreikende controlebevoegdheden";- bij verkeerscontroles gelden er "geen enkele wettelijke beperkingen".

Introduceer norm voor redelijke verdenking

De ruime bevoegdheden veroorzaken zorgen over etnisch profileren. De ECRI heeft in het verleden al aanbevolen om een "norm voor redelijke verdenking" te introduceren. Deze norm bestaat al in het strafrecht, te weten het redelijk vermoeden van schuld, artikel 27 Strafvordering. Echter, bij verkeerscontroles bestaat deze norm (nog) niet. In Nederland heeft de politie de bevoegdheid om iedere auto te allen tijde te selecteren voor een ‘algemene controle’. De eerdere aanbeveling van de ECRI sloot aan bij onze oproep, samen met Amnesty Nederland, om te stoppen met proactieve verkeerscontroles zolang de mensenrechten niet gewaarborgd worden.

Aanbeveling

In het rapport dat 3 juni 2019 uitkwam adviseert de ECRI de Nederlandse overheid om “een nieuwe wet of bindende regelgeving voor redelijke verdenking in te voeren, zodat bevoegdheden voor controles, surveillance en onderzoek alleen op grond van een verdenking op basis van objectieve criteria kunnen worden uitgeoefend”. Een aanbeveling die wij onderschrijven en die de Nederlandse overheid ter harte zou moeten nemen.

Lees hier het rapport.Lees hier de reactie van de Nederlandse overheid.

* De ECRI is onderdeel van de Raad van Europa en zetelt in Straatsburg. Denk aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, denk niet aan Brussel.

Foto door PPCOE - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, Link

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld