Blue Manifest

BlueM (voorheen Jong Blauw) is een groep van 1000 jonge politiemensen uit heel Nederland. Dit is hun manifest tegen etnisch profileren.

Gepubliceerd: 29 Dec 2016

Dit manifest heeft BlueM (voorheen Jong Blauw) aangeboden aan de korpsleiding. Het bestaat uit tien actiepunten. Hieronder kan je het stuk downloaden, maar hier zijn een paar hoogtepunten:

2. Erkenning: Erken etnisch profileren als structureel probleem binnen de organisatie

3. Taalgebruik: Verander taalgebruik. Ook als aanpakken – zoals de Albanezenaanpak – op inhoud verdedigbaar zijn, werken de namen stigmatiserend. Noem dit ‘Aanpak criminele Albanezen’.

4. Kader: Een controle dient altijd wettelijk, transparant en uitlegbaar te zijn. Personen kunnen proactief worden gecontroleerd als gedragingen en omstandigheden ondubbelzinnig passen binnen een specifieke modus operandi en/of als personen zich ophouden op specifieke sleutelplaatsen en –tijden.

5. Toezicht: Zie toe op een correcte uitvoering van de dynamische controle of maak dit een exclusieve bevoegdheid van opgeleide teams.

6. Begrens: Stel grenzen als organisatie en wees consequent als collega’s over de schreef gaan. Zowel in het maken van kwetsende opmerkingen als in het consequent negeren van het handelingskader.

Al met al een prikkeld manifest, dat aansluit bij de voorstellen die Controle Alt Delete al jaren doet richting de politie.

Download

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld