46 klachten over etnisch profileren

Politie en media geven geen duiding van de inhoud van de klachten, er is onduidelijkheid over het verloop van de klachten en... welke straffen zijn er gegeven vanwege etnisch profileren?

Gepubliceerd: 20 Apr 2018

In een jaar tijd zijn er 46 klachten over etnisch profileren ingediend bij de politie. Dat is niet veel. Dit komt omdat veel mensen geen klacht indienen. Wij spraken vandaag bijvoorbeeld iemand die alleen al de afgelopen maand vier keer onterecht is staande gehouden in Utrecht. Het getal van 46 klachten is geen indicatie voor de omvang van het probleem, dat zegt de politie gelukkig zelf ook. Onze aandacht gaat vooral uit naar de inhoud van deze 46 klachten, het verloop en het gevolg.

De inhoud

In de nieuwsberichten van de NOS, NU.nl en Telegraaf staat helemaal niets over de inhoud van de klachten. Ook in het persbericht dat de politie uitstuurde staat hier niets over in. Zo kunnen we niet beoordelen waar deze 46 klachten over gaan: wat is er gebeurd? Gaat het over verkeerscontroles, staandehoudingen op straat, aanhoudingen? Welke impact had het op mensen? En vooral: wat maakte dat zij klaagden over etnisch profileren?

Het verloop

Van de 46 klachten zijn er 31 "naar tevredenheid" afgerond. Hoe weet de politie dat? Wij spreken veel mensen die afhaken in de klachtenprocedure omdat ze niet geloven in een onafhankelijke behandeling. Hier staat alleen maar dat 31 mensen hun klacht niet hebben doorgezet naar de klachtencommissie. Dat wil niet zeggen dat ze tevreden zijn.

Er staat overigens niet in het persbericht dat er al sinds september een proef loopt met onafhankelijke klachtbemiddelaars van de nationale ombudsman. Waarom heeft de politie er voor gekozen om hier niets over te schrijven? Is deze interventie succesvol en hoe wordt dit geëvalueerd?

Het gevolg

In het persbericht staat: "Bewust etnisch profileren is discriminatie. En voor discriminatie zijn de afgelopen jaren disciplinaire straffen uitgedeeld." De politie is weinig mededeelzaam over waarvoor agenten een straf krijgen. We roepen de media op om hierover door te vragen: welke straffen zijn er uitgedeeld en waarvoor? Zijn er agenten gestraft vanwege bewust etnisch profileren? Welke straf hebben deze agenten gekregen?

Conclusie

Politie en media geven geen duiding van de inhoud van de klachten en er is onduidelijkheid over het verloop van de klachten. Ondanks dat er wel wordt gemeld dat er disciplinaire maatregelen genomen zijn, wordt niet duidelijk welkesancties dat zijn. Het is terecht dat de politie zegt dat deze 46 klachten geen indicatie zijn voor de omvang van het probleem - het probleem is veeleer dat mensen niet klagen over een onrechtvaardige behandeling. Lees hier waarom mensen niet klagen.

Deze vragen hebben we uiteraard ook neergelegd bij de politie - zodra we antwoord hebben zullen we een update plaatsen.

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld