Aangifte niet opgenomen

Helaas kunnen wij je niet bij helpen met aangiftes die niet worden opgenomen. Wij kunnen je wel helpen bij het indienen van een klacht of een aangifte vanwege discriminerende uitspraken, etnisch profileren of buitenproportioneel geweld door wetshandhavers. Is dat het geval? Dien dan een melding bij ons in.

Als je een slachtoffer bent of kennis hebt van een gepleegd strafbaar feit, dan heb je het recht om aangifte te doen. De politie is verplicht om de aangifte op te nemen. Toch horen we regelmatig dat het doen van aangifte geweigerd wordt.

Verzamel bewijs

Met een aangifte vraag je aan het Openbaar Ministerie om de betrokken agent(en) te vervolgen. Het OM gaat alleen tot vervolging over als er bewijs is. Als je aangifte gaat doen, is het verstandig om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen en mee te nemen. Hoe meer bewijs, hoe beter.

Maak een afspraak

Een slachtoffer heeft het recht om aangifte te doen. Wanneer je een bureau binnenloopt, moet je aangifte opgenomen worden. Wanneer je niet geholpen wordt, vraag dan om het dienstnummer van de agent die je te woord staat. Je kan hierover een klacht indienen.

Wanneer je een afspraak maakt, kan je in principe niet weggestuurd worden. Bel 0900-8844 om een afspraak te maken voor de aangifte bij de politie.

Dien de aangifte schriftelijk in

Lukt het niet om een afspraak te maken? Een aangifte kan ook schriftelijk worden verstuurd naar het betreffende hoofdbureau van de politie eenheid t.a.v. de recherche. Hier vind je de adressen. Stuur het hele dossier toe: het verhaal en de bewijsstukken. Geef aan van welk feit je aangifte doet. Iemand anders kan dit ook voor je doen, maar stuur dan wel een ondertekend machtigingsformulier mee en een kopie van je identiteitsbewijs mee. Hier vind je een voorbeeld van een machtigingsformulier.