Klacht indienen

Tips en tricks voor het indienen van een klacht of het doen van aangifte tegen een agent.

Wanneer kan ik een klacht indienen?

Als je ontevreden bent over het politieoptreden, dan kun je een klacht indienen of aangifte doen. Er zijn dan drie trajecten mogelijk na het indienen van een klacht: 

  • De klachtenprocedure begint. Dat is een traject waarbij je als klager betrokken wordt. De klachtenprocedure heeft een bemiddelend en niet-bindend karakter. Lees verder voor meer info hierover.
  • Een integriteitsonderzoek wordt opgestart. Dat is een intern traject waarbij je als klager/melder niet betrokken wordt. 
  • Er wordt een strafrechtelijk onderzoek geopend. Dat is een traject waarbij het Openbaar Ministerie de leiding heeft en ook hierbij wordt de klager niet betrokken. Dit traject begint als er sprake is van strafbare feiten. 

Waar kan ik een klacht over indienen of aangifte over doen?

Je kan aangifte doen van strafbare feiten. De aangifte wordt opgenomen door de politie en daarna beoordeeld door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten. Afhankelijk van de beoordeling wordt er een integriteitsonderzoek of een strafrechtelijk onderzoek gestart - of gebeurt er niets. 

Je kan een klacht indienen over:

  • De manier waarop de agent met je is omgegaan
  • Discriminatie door de politie
  • De rechtmatigheid van het optreden.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Dien een klacht in via onze website over etnisch profileren, micro agressies en/of politiegeweld.

Wil je direct bij de politie klagen, dan is de regel: doe het digitaal. Ga hiervoor naar het klachtenformulier. Dit betekent dat je niet te allen tijde het politiebureau kan inlopen om een klacht in te dienen. Alleen als je niet in staat bent om het schriftelijk te doen, moet de politie je klacht op het bureau opnemen. Als ze het te druk hebben hiervoor, kan je een afspraak met ze maken. Op sommige bureaus wordt een uitzondering gemaakt en kan je wel op het bureau een klacht indienen. Dit gebrek aan uniformiteit zorgt regelmatig voor verwarring en boosheid bij burgers. 

Waar moet ik rekening mee houden?

Klachten ouder dan 1 jaar worden niet in behandeling genomen. Als je een melding doet bij een anti-discriminatiebureau, dan kunnen zij je soms helpen om een klacht in te dienen bij de politie. Voor het indienen van een klacht tegen een individuele agent is het van belang dat je zijn of haar dienstnummer hebt. Daarom is het belangrijk om de agent hiernaar te vragen. Mocht de agent deze niet afstaan, dan zou je hem of haar ook kunnen fotograferen of filmen. Doe dat op respectvolle wijze, en volgt vorderingen (‘bevelen’) van de politie op. Onthoud: filmen in de openbare ruimte is toegestaan zolang je het werk van de politie niet belemmert.

Wat gebeurt er met een klacht?

Als je via Controle Alt Delete een klacht indient dan bekijken wij je klacht. Indien nodig en/of als je wilt nemen we contact met je op. Vervolgens sturen we je klacht door naar de klachtenprocedure van de politie. De afdeling Veiligheid Integriteit & Klachten (VIK) neemt dan contact met je op met de vraag wat je met je klacht wilt bereiken.

Als je bij de politie een klacht indient en je aangeeft dat je vooral wil dat de agent gestraft wordt, is het denkbaar dat zij je vertellen dat de klachtenprocedure daar niet voor bedoeld is. Ook zullen ze je dan mogelijk ontmoedigen om een klacht in te dienen. Onthoud dat je altijd het recht hebt om een klacht in te dienen en dat je daar geen toestemming of goedkeuring voor nodig hebt.

Controle Alt Delete heeft periodiek overleg met de politie om te monitoren wat er intern bij de politie gebeurt met de doorgestuurde klachten.

Hoe werkt de klachtenprocedure?

De politie probeert je klacht in tien weken te behandelen. De procedure is dat de politie je eerst zal uitnodigen voor een gesprek. Als je na dit gesprek ontevreden blijft, dan kun je in tweede instantie een onafhankelijke klachtencommissie de klacht laten bekijken. Mocht je ook hierna ontevreden zijn, dan kun je de Nationale Ombudsman inschakelen. Als je geen behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek met de agent, mag je de eerste fase overslaan en direct naar de onafhankelijke klachtencommissie toe gaan. Het is niet verplicht om eerst in gesprek te gaan, hoe graag de politie dit ook wil.

Heeft een klacht indienen zin?

De politie krijgt door klachten meer inzicht op wat er misgaat in de uitvoering van politiecontroles op straat. De  meeste burgers bereiken niet het doel dat zij voor ogen hadden, zo blijkt uit onderzoek van De Inspectie Veiligheid en Justitie.

Maar bedenk dat als je geen klacht indient, er geen enkele registratie bestaat van het incident. Los van de  persoonlijke genoegdoening die je nastreeft, is het belangrijk om een klacht in te dienen, vanwege de  signaalfunctie die hiervan uitgaat. Klagen kan bovendien zin hebben, als meerdere mensen het doen. Samen geef je een krachtig signaal af. Vanuit Controle Alt Delete monitoren wij de afhandeling van de klachten. Dien dus wel een klacht in!