Klacht of aangifte

Tips en tricks voor het indienen van een klacht of het doen van aangifte tegen een agent.

Aangifte 

Je kan aangifte doen tegen agenten als zij strafbare feiten gepleegd hebben, zoals discriminatie of mishandeling. De aangifte wordt opgenomen door de politie. Je hebt het recht om een bureau binnen te lopen en aangifte te doen, maar aangiftes tegen agenten worden opgenomen door speciale politiemedewerkers (VIK medewerkers). Die zijn niet altijd beschikbaar en daarom raden we aan om een afspraak te maken voor het doen van aangifte. Politiemedewerkers zeggen soms dat het niet mogelijk is om aangifte te doen tegen agenten - dat is onwaar. Vraag in dat geval om het dienstnummer van de agent en neem dat mee in de aangifte.

Hoe werkt de aangifte?

Na het doen van de aangifte zal het Openbaar Ministerie de aangifte behandelen. Het OM kan een strafrechtelijk onderzoek starten of de aangifte seponeren (terzijde leggen en niet oppakken). In beide gevallen krijg je daar bericht van. Ook is het mogelijk dat de politie zelf een integriteitsonderzoek start. Dit onderzoek wordt gedaan door medewerkers van VIK. Dit onderzoek vindt plaats binnen de politie. Van het begin van het onderzoek en de uitkomst krijg je mogelijk geen bericht. 

Klacht

Als je een klacht indient, wordt de klacht opgepakt door de klachtenafdeling van de politie. De klachtenprocedure is een bemiddelingstraject dat als doel heeft om het vertrouwen in de politie te herstellen. De klachtenafdeling van de politie kan geen straffen geven - het is een vrijblijvend traject. Als je bij de politie een klacht indient en je aangeeft dat je vooral wil dat de agent gestraft wordt, is het denkbaar dat zij je vertellen dat de klachtenprocedure daar niet voor bedoeld is. Ook zullen ze je dan mogelijk ontmoedigen om een klacht in te dienen. Onthoud dat je altijd het recht hebt om een klacht in te dienen en dat je daar geen toestemming of goedkeuring voor nodig hebt. Je kan o.a. een klacht indienen over de manier waarop de agent met je is omgegaan, discriminatie door de politie en de rechtmatigheid van het optreden.

Hoe werkt de klachtenprocedure?

De politie probeert je klacht in tien weken te behandelen. De procedure is dat de politie je eerst zal uitnodigen voor een gesprek. Als je na dit gesprek ontevreden blijft, dan kun je in tweede instantie een onafhankelijke klachtencommissie de klacht laten bekijken. Mocht je ook hierna ontevreden zijn, dan kun je de Nationale Ombudsman inschakelen. Als je geen behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek met de agent, mag je de eerste fase overslaan en direct naar de onafhankelijke klachtencommissie toe gaan. Het is niet verplicht om eerst in gesprek te gaan.