Monitor


Hoe vaak

We vroegen Amsterdammers of zij in het afgelopen jaar contact hadden met de politie. De volgende cijfers laten zien hoe vaak Amsterdammers benaderd werden door de politie.

23%

van de Nederlands-Nederlandse jongeren (Leeftijd 16-27) werd in het afgelopen jaar door de politie benaderd.

32%

van de jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond (Leeftijd 16-27) werd in het afgelopen jaar door de politie benaderd.

respondenten hebben deze vraag beantwoord

22%

van de Nederlands-Nederlandse mannen werd in het afgelopen jaar door de politie benaderd.

41%

van de Nederlandse mannen met een niet-westerse migratieachtergrond werd in het afgelopen jaar door de politie benaderd.

respondenten hebben deze vraag beantwoord

46%

van de Marokkaans Nederlandse mannen werd in het afgelopen jaar door de politie benaderd.

respondenten hebben deze vraag beantwoord

De resultaten laten zien dat er grote verschillen zijn. Amsterdammers met een niet-westerse migratieachtergrond worden vaker gestopt dan Nederlands-Nederlandse Amsterdammers. Dat blijkt wanneer de data worden uitgedraaid op jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 en wanneer de data bekeken worden op alleen mannelijke respondenten.


Waarom

Wij vroegen aan de Amsterdammers die door de politie benaderd waren: waarom kwam de politie naar u toe? Een controle of omdat ze (volgens de politie) iets verkeerd deden waren de belangrijkste redenen dat de politie naar ze toe kwam.

9%

van de Nederlands-Nederlandse mannen werd in het afgelopen jaar door de politie benaderd voor een controle.

19%

van de mannen met een niet-westerse migratieachtergrond werd in het afgelopen jaar door de politie benaderd voor een controle.

respondenten hebben deze vraag beantwoord

30%

van de Nederlands-Nederlandse mannen werd in het afgelopen jaar door de politie benaderd omdat ze (volgens de politie) iets verkeerd deden.

47%

van de mannen met een niet-westerse migratieachtergrond werd in het afgelopen jaar door de politie benaderd omdat ze (volgens de politie) iets verkeerd deden.

respondenten hebben deze vraag beantwoord

De resultaten laten zien dat mannen met een niet-westerse migratieachtergrond twee keer worden vaker benaderd voor een controle dan Nederlands-Nederlandse mannen. Ook worden mannen met een niet-westerse migratieachtergrond vaker benaderd omdat ze (volgens de politie) iets verkeerd deden.


De uitkomst

Wij vroegen aan de Amsterdammers die door de politie benaderd waren: wat was de uitkomst van het contact met de politie? Werden ze gearresteerd, kregen ze een bekeuring, een waarschuwing of gebeurde er niets?

Waarom werd u door de politie benaderd?

respondenten hebben deze vraag beantwoord

De resultaten laten zien dat het vangstpercentage per herkomstgroep even hoog is. Jongeren met een niet-Westerse migratieachtergrond geven even vaak als Nederlands-Nederlandse jongeren aan dat zij als gevolg van het politiecontact een boete kregen, gewaarschuwd werden of mee moesten naar het bureau.

Deze bevinding laat zien dat het disproportioneel vaak controleren van jongeren met een niet-Westerse migratieachtergrond niet gerechtvaardigd is. Deze jongeren zijn, blijkens deze uitkomst, namelijk niet vaker crimineel. Dat bleek overigens al uit eerder onderzoek.

De bevinding dat het vangstpercentage per herkomstgroep even hoog is, strookt niet met de bevinding dat 40% van de respondenten met een niet-westerse migratieachtergrond het onterecht vond dat de politie ze benaderde. Het laat zien dat er een minder hoge acceptatie is om door de politie benaderd te worden.


Terecht of niet

Wij vroegen aan alle respondenten die benaderd werden voor een controle of omdat ze iets verkeerd deden of zij het terecht vonden dat de politie naar ze toe kwam:

9%

van de Nederlandse Nederlanders die door de politie benaderd werd vanwege een controle of omdat ze iets verkeerds deden, vond dat onterecht.

40%

van de Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond die door de politie benaderd werd vanwege een controle of omdat ze iets verkeerds deden, vond dat onterecht.

respondenten hebben deze vraag beantwoord

De resultaten laten zien Nederlanders met een niet-Westerse migratieachtergrond vier keer vaker aangeven dat zij het onterecht vonden dat de politie naar ze toe kwam.

48%

van de mannen met een niet-westerse migratieachtergrond die benaderd werden door de politie denkt dat hun culturele of religieuze achtergrond de reden was voor het contact met de politie.

respondenten hebben deze vraag beantwoord

Uit de resultaten blijkt dat bijna de helft van mannelijke respondenten met een niet-Westerse migratieachtergrond die door de politie benaderd is, denkt dat hun culturele of religieuze achtergrond de reden was.


Tevreden

Wij vroegen aan alle respondenten die contact hadden met de politie hoe zij het contact ervaren hebben. Hieronder zie je de gegeven van de mensen die door de politie benaderd zijn én die zelf naar de politie toe gegaan zijn.

Stelling: “De politie handelde rechtvaardig”

(helemaal) mee eens

Neutraal en (helemaal) mee oneens

respondenten hebben deze vraag beantwoord

Stelling: “De politie luisterde goed”

(helemaal) mee eens

Neutraal en (helemaal) mee oneens

respondenten hebben deze vraag beantwoord

Stelling: “De politie was beleefd”

(helemaal) mee eens

Neutraal en (helemaal) mee oneens

respondenten hebben deze vraag beantwoord


Vertrouwen

Wij vroegen aan alle respondenten, ook als ze geen contact hadden, hoe het gesteld is met hun vertrouwen in de politie.

7.3

is het gemiddelde dat Nederlandse Nederlanders geven aan hun vertrouwen in de politie.

6.4

is het gemiddelde dat Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond geven aan hun vertrouwen.

respondenten hebben deze vraag beantwoord

Uit de resultaten blijkt ook dat driekwart van de Amsterdammers met een niet-Westerse migratieachtergrond een voldoende geeft aan hun vertrouwen in de politie tegenover 92% van de Nederlands-Nederlandse respondenten.

92%

van de Nederlandse Nederlanders geeft een voldoende aan hun vertrouwen in de politie.

76%

van de Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond geeft een voldoende aan hun vertrouwen in de politie.

respondenten hebben deze vraag beantwoord

Respondenten die het onterecht vonden dat zij door de politie benaderd werden geven gemiddeld een 4,1 aan hun vertrouwen in de politie.

4.1

is het gemiddelde van de respondenten die het onterecht vonden dat zij door de politie werden benaderd.

respondenten hebben deze vraag beantwoord


Verantwoording

Het onderzoek is uitgevoerd door Anne Wester en Jolijn Broekhuizen in opdracht van Controle Alt Delete. Samen met ruim 200 studenten van de VU hebben we 1934 Amsterdammers bevraagd over hun contact met de politie. Aan alle respondenten is gevraagd of zij in het afgelopen jaar contact hadden met de politie. Als mensen inderdaad contact hadden met de politie, werd gevraagd hoe dat contact tot stand gekomen was (ging de politie naar de respondent toe of andersom), wat de reden was voor het contact, hoe het contact verliep en wat de uitkomst was. Aan de respondenten werd gevraagd om van het laatste politiecontact uit te gaan, indien zij afgelopen jaar meerdere contacten hadden.

Download hier de vragenlijst.

Zelf data analyseren? Download hier de excel met alle onderzoeksdata.

We bedanken de studenten van de Vrije Universiteit voor het enquêteren van bijna 2000 Amsterdammers. We bedanken de studenten van Communicatie en Multimedia Design van de Hogeschool Amsterdam voor het visualiseren van de onderzoeksresultaten. Dit onderzoek is financieel ondersteund door Stichting Democratie en Media.

Wil je in jouw stad ook een monitor organiseren? Neem contact met ons op.