dinsdag 31 mei 2016

Stereotypen en media: de kracht van zwart-wit denken

Op dinsdag 31 mei richten IDleaks en SID-NL hun blik op stereotypen. We onderzoeken hoe media stereotypen gebruiken en welke kracht deze stereotypen hebben binnen actuele, maatschappelijke debatten.

Stereotypen en media: de kracht van zwart-wit denken

Controle Alt Delete is aanwezig om over de #Kieseenkant campagne te vertellen. Ook zijn we aanwezig met T-shirts en stickers.

Drie sprekers bespreken deze avond stereotypen vanuit een ander perspectief om vervolgens het publiek het woord te geven. Emiel Martens (UvA) plaatst stereotypen in een historisch perspectief: waar komen ze vandaan, hoe en waarom worden ze gevormd? Ben Klaver (politie Rotterdam/Heilige Rotterdamse Boontjes) gaat in op het effect van stereotypen op jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Het Heilige Rotterdamse Boontjes koffiebar initiatief biedt kwetsbare jongeren een leerwerktraject aan. De campagne #DareToBeGrey zet uiteen hoe zij de polarisatie in het maatschappelijk debat wil doorbreken door een platform te bieden voor persoonlijke verhalen uit het grijze midden. Deze discussie wordt gemodereerd door Sandra Rotterberg.

De avond is in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en is gratis toegankelijk, op de site van de Zwijger vind je meer info.

« Meer events