woensdag 31 mei 2017

Discussieavond

Controle Alt Delete in jouw buurt

Discussieavond

Controle Alt Delete heeft verschillende manieren om etnisch profileren bespreekbaar te maken.

Buurtcafé

Kleinschalige bijeenkomsten waar we buurtjongeren en wijkteams met elkaar in contact brengen op een laagdrempelige manier in de openbare ruimte. We hebben een eigenwijze werkwijze ontwikkeld om het gesprek op gang te brengen en houden.

Discussie

Grootschalige bijeenkomsten (200+) waar we een podium bieden aan jongeren en hun onvrede richting de politie. Jongeren, hun ouders en jongerenwerkers worden een uitlaatklep geboden voor spanningen met als uiteindelijke doel om te komen tot constructieve oplossingen.

Straatrecht

Het doel van Straatrecht is om de relatie tussen burgers, met name jongeren, en de politie te verbeteren en daarmee spanningen op straat tegen te gaan. We leren jongeren wat hun rechten zijn tegenover de politie, en betrekken de politie in de training. Wil je ook Straatrecht in jouw buurt? Stuur ons een mailtje.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met info@controlealtdelete.nl of check deze pagina voor meer informatie.

« Meer events