woensdag 18 maart 2015

Controle Alt Delete 010

Woensdag 18 maart 2015 was de eerste regionale Controle Alt Delete met een volle bak in De Gouvernestraat, Rotterdam. Het was een super bewogen avond waar nog lang over na gesproken zal worden. Tijdens deze avond gingen Rotterdammers in gesprek met de politie over hun ervaringen met politiediscriminatie, waren er experts aanwezig, was er voldoende entertainment en een workshop Straatrecht, aanwezigen kregen juridische en praktische tips over hoe om te gaan met politie op straat.

Controle Alt Delete 010

Het opvallendste voor ons was met name de angst die heerst bij de aanwezige jongeren en de impact die deze emoties teweeg bracht bij de aanwezige politie.

Hier volgen een sfeerimpressie en enkele aanbevelingen:

  •  Er moet betere communicatie plaatsvinden tussen wijkagenten en noodhulpteams om (on)nodige controles/escalatie te voorkomen.
  •  Om onrust weg te nemen moet de politie beter communiceren waarom ze iemand staande houden.
  •  In het kader van transparantie is het aan te bevelen dat agenten hun dienstnummer zichtbaar dragen op hun uniform.
  •  Politie Rotterdam (h)erkent ook ‪etnisch profileren en keurt dit af.
  •  Politie was kritisch over ‘rotte appels’ binnen de eigen organisatie en geeft aan hier maatregelen voor te treffen.
  •  Alle aanwezige partijen roepen op tot melden/klagen over politiediscriminatie zodat de mate van de problematiek zichtbaarder wordt en uit het ‘incidentele’ gehaald wordt.

De avond werd zoals altijd georganiseerd door Blikopeners en IZI Solutions met ondersteuning van Amnesty International Nederland, Adb RADAR en de Gouvernestraat.

« Meer events