Ervaren discriminatie (SCP, 2014)

33% van de Marokkaans-Nederlandse mannen die het afgelopen jaar daadwerkelijk contact heeft gehad met de politie, heeft zich gediscrimineerd gevoeld.

Gepubliceerd: 07 Apr 2016

Een onderzoek naar de mate waarin Nederlanders persoonlijk discriminatie ervaren. Het onderzoek richt zich op de discriminatiegronden afkomst, religie, seksuele voorkeur en gender, leeftijd en fysieke en mentale beperkingen. Ruim 11.000 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Met betrekking tot de politie en etnisch profileren zijn dit de belangrijkste bevindingen:

33% van de Marokkaans-Nederlandse mannen die het afgelopen jaar daadwerkelijk contact heeft gehad met de politie, heeft zich gediscrimineerd gevoeld. Inclusief de mensen die twijfelen of ze gediscrimineerd werden, geldt dit voor 44% van de Marokaanse Nederlanders. Ditzelfde geldt voor 32 % van de Turks-Nederlandse mannen (46 % inclusief twijfel), voor 25 % van de Surinaams-Nederlandse mannen (33 % inclusief twijfel) en voor 20% van de Antilliaanse Nederlanders.

24% Marokkaans-Nederlandse mannen heeft het gevoel sneller bekeurd te worden door de politie (26% inclusief twijfel) en zeggen dit als discriminatie te beschouwen. Ditzelfde geldt voor 21 % van de Turks-Nederlandse mannen (30 % inclusief twijfel), en voor 14 % van de Surinaams-Nederlandse mannen (18 % inclusief twijfel).

20 % van de Marokkaans-Nederlandse mannen (26% inclusief twijfel) en ca. 12 % van de Turks-Nederlandse mannen heeft het gevoel extra in de gaten te worden gehouden door de politie en beschouwt dit als discriminatie.

Download

Doe mee

Zet je in tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld